Cục Thuế Yên Bái: Hoàn thành 110% dự toán pháp lệnh

Cục Thuế Yên Bái: Hoàn thành 110% dự toán pháp lệnh

Ông Nông Xuân Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, tính đến ngày 10/12, ngành Thuế Yên Bái thu ngân sách đạt 1.813 tỷ đồng, bằng 110% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 97% dự toán tỉnh giao, tăng 18% so với cùng kỳ.

7/9 đơn vị đã hoàn thành dự toán

Đánh giá chung về tình hình thu ngân sách trên địa bàn trong thời gian qua, ông Hùng cho biết, 11 tháng qua, về cơ bản các nhiệm vụ do đơn vị đặt ra đều đảm bảo chất lượng và tiến độ, đặc biệt là công tác phối hợp với các ngành có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách được triển khai khá tốt. Các phòng, Chi cục Thuế đã có sự phối hợp tích cực, kịp thời trong giải quyết những vướng mắc, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình trong công tác quản lý thuế…

Cục trưởng Nông Xuân Hùng cho biết thêm, tính đến hết tháng 11, có 7/9 đơn vị trong ngành hoàn thành dự toán thu ngân sách do tỉnh giao là: Thị xã Nghĩa Lộ thu đạt 102,4%; huyện Văn Chấn thu đạt 105%; huyện Văn Yên thu đạt 100,2%; huyện Lục Yên thu đạt 100,2%; huyện Trấn Yên thu đạt 118%; huyện Mù Cang Chải thu đạt 100,1% và huyện Trạm Tấu thu đạt 104%. Trong đó, có 4 huyện hoàn thành cả 2 chỉ tiêu là thu cân đối và thu tiền sử dụng đất là huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên và Trạm Tấu.

Đạt được kết quả quan trọng trên, ông Hùng cho rằng đó là sự nỗ lực cao của tập thể cán bộ công chức toàn ngành Thuế Yên Bái trong thực hiện hiệm vụ thu ngân sách được giao. Bên cạnh đó, là sự tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, qua đó tạo được sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trong thời gian qua.

Gấp rút thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thu

Để hoàn thành dự toán phấn đấu do UBND tỉnh giao, ông Hùng cho biết, trong tháng 12, ngành Thuế Yên Bái phải thu đạt 491 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh đã yêu cầu các phòng, các chi cục thuế bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và chỉ đạo của ngành triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời và có hiệu quả các giải pháp quản lý thu.

Trong đó, tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp thu; đối với các đơn vị đã hoàn thành dự toán phải tiếp tục đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản nợ, các khoản thu phát sinh vào ngân sách, không được để chuyển nguồn thu nộp sang năm sau; đối với đơn vị thực hiện dự toán thu đạt thấp, phải triển khai quyết liệt các biện pháp thu, khai thác nguồn thu và xử lý triệt để nợ thuế để đạt và vượt mục tiêu thu ngân sách đã đề ra.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục rà soát tình hình khai thuế, nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn để đưa vào quản lý thu thuế, đảm bảo 100% số lượng người nộp thuế hoạt động phải kê khai thuế, có biện pháp xử lý và điều chỉnh kịp thời theo quy định, không để xảy ra nợ đọng thuế do kê khai không đúng, không đủ; triển khai lập bộ thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế năm 2018.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của ngành, có biện pháp đôn đốc các khoản thu theo quyết định đã xử lý và chuyển cưỡng chế các quyết định hành chính thuế đã quá hạn theo quy định. Rà soát các quyết định xử lý vi phạm qua thanh tra, kiểm tra các năm trước, hoàn tất hồ sơ xử lý từng trường hợp để có biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, ông Hùng cho biết thêm, đơn vị tiếp tục tăng cường chỉ đạo quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đúng quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế. Phấn đấu đến 31/12/2017, tổng số tiền nợ không quá 5% tổng thu ngân sách theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; rà soát và xử lý dứt điểm tiền nợ thuế của các hộ nộp thuế khoán… “Không xét thi đua, khen thưởng ở mức cao khi đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được giao”, ông Hùng nhấn mạnh./.

Văn Tuấn
Thoibaotaichinh