Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 – Đợt 1, Đợt 2

Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 – Đợt 1, Đợt 2

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Danh sách 27 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 – Đợt 1 và Đợt 2 như sau:

ĐỢT 1: 23 CÔNG TY KIỂM TOÁN

1. CÔNG TY TNHH KPMG – KPMG

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – VAE

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ – IFC

4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM – CPA VIETNAM

5. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM  – DELOITTE

6. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT – AASCN

7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM  – E&Y

8. CÔNG TY TNHH PRICEWATERCOOPERS VIỆT NAM  – PWC

9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẤT VIỆT

12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM

14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM

15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – AVA

16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC

17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT

18. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM – AASCS

19. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)

20. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC – AASC

21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – AISC

22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM – AFC

23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC – AAC

ĐỢT 2: 04 CÔNG TY KIỂM TOÁN

24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT  (VP AUDIT)

25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA Hà Nội)

26. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA

27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO

File đính kèm:
DS cong ty kiem toan duoc chap thuan kiem toan cho don vi co loi ich cong chung thuoc linh vuc chung khoan nam 2017_dot1.docx
DS cong ty kiem toan duoc chap thuan kiem toan cho don vi co loi ich cong chung thuoc linh vuc chung khoan nam 2017_dot2.docx