Diễn đàn Thuế – Hải quan năm 2023 sẽ diễn ra vào chiều 8/11.

Diễn đàn Thuế – Hải quan năm 2023 sẽ diễn ra vào chiều 8/11.

Chiều 8/11, TBTCVN sẽ phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn Thuế – Hải quan năm 2023. Diễn đàn năm nay có chủ đề “Chuyển đổi số ngành Thuế và Hải quan, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”.

Nhiều năm qua, Bộ Tài chính đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong lĩnh vực quản lý, giúp tăng cường hiệu quả, minh bạch trong quản lý tài chính – ngân sách, hướng đến nền tài chính số tiên tiến, hiện đại, phục vụ đắc lực cho phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Những kết quả tích cực trong chuyển đổi số của ngành Tài chính đã được người dân, doanh nghiệp, tổ chức đánh giá cao.

Đặc biệt, các lĩnh vực thuế, hải quan, luôn tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số với các kết quả ấn tượng như: Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc; trên 99% doanh nghiệp sử dụng khai, nộp và hoàn thuế điện tử; trong lĩnh vực hải quan: 250 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia.

Các nền tảng xây dựng và quản trị dữ liệu được xây dựng theo hướng tăng cường sự tương thích giữa các cơ sở hạ tầng thông tin của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân; đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu của ngành Tài chính cho các bộ, ngành, địa phương khác có nhu cầu khai thác, sử dụng…

Với yêu cầu đặt ra là phấn đấu hình thành hệ sinh thái tài chính số toàn diện, hiện đại, phong phú trên mọi lĩnh vực, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, Bộ Tài chính đã lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Kết quả chuyển đổi số ngành Thuế và Hải quan đã góp phần đắc lực trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương và quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nhằm góp phần hưởng ứng và đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện triển khai Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 với chủ đề “Năm dữ liệu số quốc gia” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TBTCVN phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Thuế – Hải quan 2023 với chủ đề: “Chuyển đổi số ngành Thuế và Hải quan, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”.

Đây là sự kiện thường niên uy tín hàng năm do Thời báo Tài chính Việt Nam tổ chức đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính đồng ý cho triển khai thực hiện.

Trong khuôn khổ Diễn đàn năm 2023, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp sẽ tập trung thảo luận, đánh giá những bước tiến vượt bậc, làm rõ kết quả chuyển đổi số của ngành Tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Đây cũng là dịp để cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan đưa ra thông điệp về tiếp tục chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn tiếp theo, với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ.

Thông qua diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp chỉ ra những tồn tại và đề xuất, kiến nghị về chính sách, giải pháp hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính, tiếp tục có thêm các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ, giảm chi phí, tăng năng suất của doanh nghiệp, tạo thuận lợi, giúp người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động của Bộ Tài chính để cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và sự đồng thuận xã hội ngày càng cao