Đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế Thừa Thiên Huế

Đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế Thừa Thiên Huế

Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (TTHT NNT) trong những năm qua luôn được Cục thuế tỉnh TT Huế quan tâm triển khai gắn với nhu cầu của NNT và công tác quản lý thuế của cơ quan thuế (CQT). Đa dạng hóa loại hình tuyên truyền hỗ trợ, linh hoạt trong công tác xử lý tình huống TTHT đã tạo thuận lợi cho NNT trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật thuế, xây dựng hình ảnh công chức thuế đồng hành cùng NNT, đưa chính sách thuế gần NNT, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn.

Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế là một trong 4 chức năng quản lý của ngành thuế đã mang lại nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý thuế cả nước nói chung và tỉnh TT Huế nói riêng. Công tác TTHT NNT đã được xây dựng kế hoạch triển khai định kỳ theo từng tháng, quý và năm hay kế hoạch đột xuất trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và gắn với công tác triển khai chính sách của ngành cũng như yêu cầu của địa phương cũng luôn được chú trọng hướng đến cải cách hành chính về thuế được hiệu quả. Với sự tham gia của các phòng, các chi cục thuế nhằm gắn thực tế phát sinh từ công tác quản lý thuế ở các bộ phận, đơn vị đã tạo hình ảnh TTHT mang tính đa dạng, phong phú và tính thực tiễn cao.

Ảnh: Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới

Đa dạng hóa loại hình tuyên truyền hỗ trợ

Kết quả năm 2016 và qua 5 tháng năm 2017, công tác TTHT Cục thuế đã có gần 150 tin bài, văn bản về thuế và các chính sách thuế, 34 chương trình phóng sự truyền hình, 17 bài viết chuyên đề, 30 hội nghị đối thoại doanh nghiệp, 4 hội nghị đối thoại trực tuyến chuyên đề hỗ trợ NNT. Đặc biệt chuyên đề “Tuần hỗ trợ quyết toán thuế năm 2016” thu hút hơn 3,000 lượt người nộp thuế tham gia và được CQT hỗ trợ trong thời gian diễn ra chương trình, trong đó chủ yếu là hồ sơ quyết toán thuế của các cá nhân trực tiếp đi quyết toán, vướng mắc của doanh nghiệp qua điện thoại hay trực tiếp tại cơ quan thuế. Đội ngũ cộng tác viên các phòng, các Chi cục thuế và các phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong việc thực hiện các chuyên đề về thuế đã và đang nâng cao chất lượng qua nội dung, hình thức phóng sự truyền hình ngày càng đẹp, chất lượng, nội dung phong phú. Thực hiện tốt các chuyên đề rà soát và đề xuất các thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; thông tin kịp thời về chuyên đề công tác ủy nhiệm thu, chuyên đề dán tem xăng dầu, chuyên đề quản lý khách sạn, nhà hàng hay chuyên đề tăng cường triển khai công tác nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh; hoàn thuế điện tử. Đã hỗ trợ qua hệ thống hộp thư điện tử hơn 350 văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 4000 doanh nghiệp đang hoạt động theo từng bộ phận TTHT NNT các cấp. Để nâng cao tính tiện ích của công tác TTHT NNT qua hộp thư điện tử, hiện Cục thuế đang triển khai kế hoạch thu thập thông tin NNT trên địa bàn toàn tỉnh, đã thu thập gần 3.800 mẫu phiếu thu thập thông tin của NNT bao gồm địa chỉ thư điện tử để tổ chức TTHT NNT tập trung có sự phân loại theo loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh. Thực hiện hệ thống hóa, biên soạn và truyền tải những nội dung chính sách thuế mới thông qua nhiều hình thức khác nhau; niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa cơ quan Thuế các cấp những nội dung tuyên truyền để người nộp thuế nắm bắt được kịp thời.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thường xuyên quan tâm chỉ đạo, củng cố kiện toàn bộ phận một cửa tại Văn phòng Cục và các Chi cục Thuế đem lại hiệu quả cao. Tại bộ phận một cửa, các thủ tục hành chính thuế được công khai minh bạch để NNT biết thực hiện, đồng thời các công chức thuế cũng trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn kịp thời và giải quyết các yêu cầu của NNT theo đúng chức năng, qua đó tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho NNT. Thực hiện cung cấp kịp thời, hướng dẫn đầy đủ cho NNT các biểu mẫu kê khai thuế theo quy định mới, các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, đăng ký thuế, cấp MST. Chương trình tập huấn đổi mới mạnh mẽ khi vừa tập huấn lý thuyết, vừa thực hành trên môi trường mạng, phần mềm tại phòng máy tính nhằm giúp NNT vừa biết, vừa hiểu vừa làm được theo hướng bắt tay chỉ việc, do vậy NNT tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Hơn thế nữa, công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố trên địa bàn tuyên truyền về các chính sách thuế, các văn bản mới, triển khai tuyên truyền, giải đáp vướng mắc trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Đài phát thanh truyền hình tỉnh đã được triển khai thường xuyên mang lại kết quả tốt trong thời gian qua.

Ảnh: Hỗ trợ NNT quyết toán thuế

Giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền hỗ trợ

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017 Cục Thuế TT Huế tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác TTHT ở tất cả các khâu, các bộ phận dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng để NNT biết, hiểu và đồng thuận thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế. Các giải pháp triển khai cụ thể như sau:

Xây dựng hệ thống thông tin NNT đồng bộ toàn Cục thuế đáp ứng yêu cầu TTHT theo từng loại hình doanh nghiệp, cung cấp thông tin theo nhu cầu NNT hoặc theo định hướng quản lý thuế của CQT;
Phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng, các Chi cục thuế trong việc nắm bắt thông tin tại các đơn vị để đa dạng hóa nguồn tin và kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến NNT và CQT;
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên tuyền với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Cổng thông tin UBND tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, các Hội nghề nghiệp trên địa bàn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế;
Tiếp tục duy trì và triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách thuế, công tác thuế qua ấn phẩm, tờ rơi tuyên truyền về chính sách thuế, qua website điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, đổi mới phương thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ tối đa cho NNT ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực giúp NNT nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế mới;

Xây dựng hệ thống các vướng mắc, sai phạm thường gặp của NNT để có định hướng TTHT phù hợp nhằm tăng tính tuân thủ của NNT, giảm sai sót trong quá trình thực thi chính sách thuế của NNT thông qua tập huấn, hướng dẫn, tư vấn phù hợp theo nhu cầu của NNT.

Có thể khẳng định, việc tuyên truyền, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả với thái độ nhiệt tình, cởi mở, trách nhiệm của công chức thuế thời gian qua đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực thi các chính sách thuế tại Cục thuế TT Huế. Những việc làm cụ thể, thiết thực của ngành Thuế đã được ghi nhận đánh giá cao bởi NNT trên địa bàn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, cải thiện chỉ số CPI của tỉnh, cũng như chỉ số cải cách hiện đại hóa ngành thuế nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, trước mắt là hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2017./.

Âu Thị Nguyệt Liên – Trưởng phòng TTHT NNT Cục Thuế Thừa Thiên Huế