Đồng Nai: Doanh nghiệp Đài Loan đóng góp 20% thuế xuất nhập khẩu

Đồng Nai: Doanh nghiệp Đài Loan đóng góp 20% thuế xuất nhập khẩu

Theo Cục Hải quan Đồng Nai, số thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) từ các doanh nghiệp (DN) Đài Loan trong năm 2016 chiếm 19% tổng số thu của đơn vị. Riêng 4 tháng đầu năm nay, thu thuế XNK trên toàn địa bàn đạt 4.473 tỷ đồng, trong đó thu từ các DN Đài Loan chiếm 20%.

Cụ thể, trong năm 2016, công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của tỉnh Đồng Nai đạt 1,92 tỷ USD. Trong đó, số dự án đầu tư từ các DN Đài Loan chiếm khoảng 12,2%. Kim ngạch XNK của các DN trên địa bàn là 28,3 tỷ USD. Riêng kim ngạch XNK của các DN Đài Loan đạt 5,4 tỷ USD, chiếm 19% kim ngạch XNK toàn tỉnh.

Riêng 4 tháng đầu năm 2017, kim ngạch XNK của DN trên địa bàn Đồng Nai là 9,9 tỷ USD, trong đó kim ngạch XNK của các DN Đài Loan tăng mạnh, đạt trên 1,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 19% kim ngạch XNK của toàn tỉnh; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,1 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt gần 0,9 tỷ USD.

Về đóng góp cho ngân sách, trong tổng số 14.274 tỷ đồng thuế XNK mà Đồng Nai thu được trong năm 2016, có 2.737 tỷ đồng thu từ hoạt động XNK của các DN Đài Loan, chiếm 19% trong tổng số thu của Cục Hải quan Đồng Nai. Riêng 4 tháng đầu năm nay, số thu thuế XNK từ các DN Đài Loan đạt 902 tỷ đồng, chiếm 20% tổng số thuế XNK thu được trên toàn địa bàn tỉnh (4.473 tỷ đồng).

Được biết, Đồng Nai hiện có 32 khu công nghiệp với hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia đầu tư trực tiếp. Trong đó, các DN Đài Loan đã có hoạt động đầu tư vào Đồng Nai với 286 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 5,2 tỷ USD. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là ngành hàng dệt may, giày da, điện tử, sắt thép, đồ gỗ gia dụng… Trong đó, có các DN có quy mô lớn như Formosa, Shing Mark, Vedan, VMEP…/.

Đỗ Doãn
Thoibaotaichinh