Hà Nội: Siết chặt kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ thuế

Hà Nội: Siết chặt kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ thuế

Ông Nguyễn Thế Mạnh – Phó Tổng cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017, Cục Thuế sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế tại Cục Thuế TP.Hà Nội. Ảnh: NM.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế TP.Hà Nội, việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương của ngành Thuế cũng nhằm thực hiện chủ trương của thành phố, đó là lấy năm 2017 là năm “Kỷ cương hành chính”.

“Mặc dù trước đó việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của công chức thuế được đặt lên hàng đầu, nhưng trong năm 2017, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh hơn công tác này. Theo đó, Cục Thuế TP.Hà Nội đã thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan về việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác và thực thi công vụ”, ông Mạnh nói.

Cũng theo người đứng đầu Cục Thuế TP.Hà Nội, thời gian qua Cục Thuế đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ; tăng cường tổ chức thường xuyên nhiều cuộc kiểm tra công vụ theo kế hoạch và các cuộc kiểm tra đột xuất, qua đó nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, thái độ, tác phong làm việc, chất lượng phục vụ người nộp thuế của các cán bộ công chức thuế, tạo sự đồng thuận, nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế với cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đại diện Cục Thuế cho biết, sẽ tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo và tham mưu kịp thời với Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội để chỉ đạo các ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời phối hợp tốt với cơ quan Thuế triển khai quyết liệt, liên tục, có hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn.

“Chúng tôi cũng sẽ triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách pháp luật thuế mới và các cơ chế chính sách về cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền – hỗ trợ; chủ động tham mưu, kiến nghị cơ chế chính sách thuế phù hợp thực tiễn để cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục duy trì, ổn định, phát triển SXKD, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN”, ông Mạnh cho biết./.

TBTC
Nhật Minh