Hạch toán thừa thiếu thuế TNCN sau quyết toán

Hạch toán thừa thiếu thuế TNCN sau quyết toán

Hạch toán thừa thiếu thuế TNCN sau quyết toán như thế nào? Số tiền thuế thừa, thiếu xử lý ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé: (Lưu ý: việc hạch toán thừa, thiếu thuế TNCN chỉ áp dụng với cá nhân ủy quyền quyết toán thay).

Khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì sẽ có người thừa tiền thuế, người thiếu tiền thuế phải nộp. Hệ thống phần mềm sẽ tự bù trừ thừa, thiếu để ra kết quả quyết toán.

  • Nếu thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm
  • Nếu thừa thì doanh nghiệp có thể đề nghị hoàn hoặc để bù trừ với số phải nộp của kỳ sau.

Số thuế thừa, thiếu kế toán phải theo dõi chi tiết đến từng người lao động.

1. Với những người nộp thuế thiếu thì:

Kế toán sẽ thực hiện thu thêm tiền thuế của người thiếu và hạch toán chi tiết đến từng người

a/ Nợ TK 334 hoặc 138/Có TK 3335

b/ Khi nộp thuế thiếu: Nợ TK 3335/Có TK 111, 112

Hạch toán thừa thiếu thuế TNCN sau quyết toán

Hạch toán thừa thiếu thuế TNCN sau quyết toán

2. Với những người nộp thuế thừa thì:

2.1. Nếu để bù trừ với kỳ sau

a/ Phản ánh tiền thuế thừa để bù trừ

Nợ TK 3335/Có TK 138

b/ Đến khi bù trừ

Nợ TK 138/Có TK 3335

2.2. Nếu đề nghị hoàn thuế

Doanh nghiệp phải có giấy đề nghị hoàn trả thu NSNN mẫu 01/ĐNHT nộp đến cơ quan thuế

a/ Phản ánh tiền thuế thừa chờ hoàn về

Nợ TK 3335/Có TK 338

b/ Đến khi hoàn được

Nợ TK 112/Có TK 3335

c/ Khi trả tiền thừa lại cho người lao động

Nợ TK 338/Có TK 111, 112