Hàng tạm xuất tái nhập để cho thuê không được miễn thuế

Hàng tạm xuất tái nhập để cho thuê không được miễn thuế

Theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK), hàng hóa tạm xuất tái nhập để thực hiện hợp đồng thuê mượn sẽ không thuộc đối tượng được miễn thuế.

Trước vướng mắc của Công ty CP Chunil Vina liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập cho nước ngoài thuê, Tổng cục Hải quan đã có trả lời, hướng dẫn cụ thể.

Theo điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định chính sách miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; máy móc, thiết bị tạm nhập tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất.

Đối chiếu với các quy định hiện hành và trường hợp cụ thể của Công ty CP Chunil Vina tạm xuất tái nhập xe ô tô để thực hiện hợp đồng thuê mượn thì không thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK.

Cụ thể, khi XK xe ô tô để cho thuê, Công ty CP Chunil Vina phải nộp thuế XK (nếu có), khi tái nhập xe ô tô theo thời hạn của hợp đồng thì DN phải nộp thuế NK theo quy định.

Liên quan đến thuế suất thuế NK của hàng hóa, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty CP Chunil Vina liên hệ với cơ quan Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục NK hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể