Hiệp định thuế Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng thực hiện từ 1/1/2018

Hiệp định thuế Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng thực hiện từ 1/1/2018

Ngày 20/3/2018, Tổng cục Thuế có Công văn 897/TCT-HTQT thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý và Điều 30 (hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và Nghị định thư kèm theo ký ngày 8/7/2014 tại Ankara. Theo đó, ngày hiệp định có hiệu lực là 9/6/2017. Đồng thời, ngày 1/1/2018 là ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.