Hòa Bình đôn đốc nộp thuế điện tử năm 2017

Hòa Bình đôn đốc nộp thuế điện tử năm 2017

Theo ông Bùi Đức Hiển – Phó Cục trưởng Cục Thuế Hòa Bình, tính đến hết tháng 11/2017, 1.964 doanh nghiệp (DN) ở Hòa Bình đã hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT) với các ngân hàng (đạt 99%); số chứng từ NTĐT đạt 87,32%; số tiền NTĐT đạt 81,39%.

Hiện Hòa Bình có 1.974 doanh nghiệp đang hoạt động, kinh doanh. Ảnh: TL

Ông Hiển cũng cho biết, Cục Thuế đã có văn bản đôn đốc các phòng, các chi cục thuế thực hiện các công việc nhằm đảm bảo đến hết tháng 12/2017, toàn ngành Thuế Hòa Bình đạt tỷ lệ tối thiểu 95% doanh nghiệp NTĐT trên cả 3 tiêu chí (Đăng ký NTĐT; số lượng chứng từ NTĐT và số tiền thực nộp vào ngân sách nhà nước bằng hình thức điện tử).

Trong đó, các phòng, các chi cục tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ DN thực hiện NTĐT.

Bộ phận kiểm tra của các chi cục thuế theo dõi đôn đốc các DN thực hiện nộp số thuế theo kê khai bằng hình thức điện tử.

Bộ phận kiểm tra, thanh tra của các chi cục thuế theo dõi đôn đốc DN nộp số thuế truy thu, truy hoàn, tiền nộp chậm, tiền phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế vào NSNN bằng hình thức điện tử.

Điểm đáng lưu ý về chứng từ NTĐT, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, ngoài các loại chứng từ đã hướng dẫn tại Công văn số 3304/TCT-CNTT, hai loại chứng từ cũng được tính là NTĐT (bao gồm chứng từ nộp tiền thông qua bù trừ với số tiền hoàn thuế của người nộp thuế (NNT); chứng từ thu nợ bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của NNT).

Bên cạnh đó, có 5 loại chứng từ có thể loại khỏi số liệu báo cáo về tình hình NTĐT trong trường hợp NNT không thực hiện NTĐT, như: Chứng từ nộp tiền của các đơn vị nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh và đơn vị nộp tiền theo phân bổ; chứng từ nộp thuế bằng biện pháp cưỡng chế qua người/đơn vị thứ ba, chứng từ của NNT đã không còn hoạt động kinh doanh nay nộp tiền thuế đã nợ; chứng từ của doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; chứng từ điều chỉnh của Kho bạc Nhà nước; chứng từ của các đơn vị trích 2% thuế GTGT từ kho bạc./.

Đức Minh
TBTC