Hóa đơn điện tử: Giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Hóa đơn điện tử: Giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

TP Hồ Chí Minh đang quyết liệt thực hiện quy định xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu sau mỗi lần bán. Theo khuyến nghị từ Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, do đặc điểm của hoạt động bán lẻ xăng dầu là có số lượng hóa đơn rất lớn, nên việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả DN và người tiêu dùng.

Xuất hóa đơn sau mỗi lần bán và lưu trữ

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023 và Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 24/11/2023 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, sử dụng HĐĐT (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh mới đây đã thông tin đến các DN kinh doanh bán lẻ xăng dầu phải lập HĐĐT sau mỗi lần bán hàng.

Cơ quan thuế luôn đồng hành với DN

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, nếu DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn gặp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định xuất hóa đơn sau mỗi lần bán, DN có thể gửi thông tin đến các cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn. Cục Thuế cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ DN trong việc thực hiện pháp luật thuế nói chung và HĐĐT nói riêng.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, HĐĐT bán xăng dầu cho cá nhân không nhất thiết phải có các chỉ tiêu tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định tại điểm c khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trong trường hợp HĐĐT được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

“Để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ, các DN kinh doanh xăng dầu cần nhanh chóng triển khai đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc việc phải thực hiện lập hoá đơn khi kết thúc việc bán theo từng lần bán cho khách hàng là cá nhân. Đồng thời người bán phải lưu trữ đầy đủ HĐĐT đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu…’’ – thông báo từ Cục Thuế TP Hồ Chí Minh nêu rõ.

Có lợi với cả cơ quan thuế và DN

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, nếu DN kinh doanh xăng dầu thực hiện kết nối HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền với cơ quan thuế thì việc xuất HĐĐT khá thuận tiện, bởi có thể tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT này ngay trong ngày theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Thực tế cho thấy, đây cũng chính là giải pháp tối ưu đối với DN kinh doanh xăng dầu trong việc thực hiện quy định xuất hóa đơn sau mỗi lần bán, bởi đặc điểm của bán lẻ xăng dầu là hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều, nhưng số lượng hóa đơn rất lớn, nên việc áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả DN lẫn người tiêu dùng.

Đó là DN có thể xuất HĐĐT ngay cho khách hàng kể cả ngoài giờ hay đêm khuya do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định; đồng thời có thể chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường. Kế nữa, DN cũng có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định tại một điểm bán hàng để xuất HĐĐT cho khách hàng nhanh và thuận lợi.

‘‘Ngoài ra, việc kết nối này cũng đáp ứng được ngay yêu cầu của những khách hàng cần hóa đơn để tham dự thưởng do thông tin trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có thêm trường thông tin về CMND/CCCD trong trường hợp người mua hàng chưa có mã số thuế hoặc không nhớ mã số thuế…’’ – Phó Cục trưởng Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh