Hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thực hiện thế nào?

Hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thực hiện thế nào?

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản tháo gỡ vướng mắc về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Công ty TNHH Gaz Thành Đạt.

Ngày 24/11/2022, Tổng cục Hải quan có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị cho ý kiến về trường hợp của Công ty TNHH Gaz Thành Đạt.

Cụ thể, cơ quan hải quan đề nghị Bộ Công Thương cho ý kiến về việc thời gian tới, Công ty TNHH Gaz Thành Đạt có được áp dụng thuế suất trong hạn ngạch cho những tờ khai của năm 2022 đã thông quan trước thời điểm Bộ Công Thương cấp hạn ngạch hay không?

Trước đó, ngày 19/12/2022, Bộ Công Thương có văn bản gửi Tổng cục Hải quan về các căn cứ để thực hiện. Theo đó, Bộ Công Thương cho biết: Khoản 6 Điều 1 Nghị định thư sửa đổi lần 2 quy định, trên cơ sở hạn ngạch thuế quan được cấp và theo thời hạn hiệu lực của hạn ngạch này, khi Liên doanh nộp hồ sơ để thông quan lô hàng nhập khẩu, cơ quan hải quan sẽ trừ lùi số lượng ô tô/bộ số kinh doanh nhập khẩu cho đến khi hết hạn ngạch tối đa được cấp.

Bên cạnh đó, Điều 8, Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Căn cứ vào giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp và quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan hải quan tại các cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa sẽ xem xét cho thông quan lô hàng nhập khẩu theo nguyên tắc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng trong giấy phép.

Liên quan đến việc hưởng ưu đãi thuế quan đối với lô hàng nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, về vấn đề này thuộc chức năng thẩm quyền của Tổng cục Hải quan và đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ trên cơ sở số lượng, chủng loại hạn ngạch thuế quan năm 2022 mà Bộ Công Thương đã cấp cho Công ty TNHH Gaz Thành Đạt, quy định tại Nghị định thư và các quy định hiện hành để hướng dẫn thủ tục tính thuế cho công ty. Cụ thể, Bộ Công Thương đã cấp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2022 cho Công ty TNHH Gaz Thành Đạt với số lượng 2.250 bộ phụ tùng và linh kiện SKD.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương không hướng dẫn việc áp dụng trừ lùi hạn ngạch cho các lô hàng đã thông quan trước ngày 16/11/2022 của Công ty TNHH Gaz Thành Đạt khi chưa có giấy phép nhập khẩu theo hạn ngach thuế quan năm 2022 do Bộ Công Thương cấp.

Đối chiếu với các quy định và văn bản cấp hạn ngạch của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để thực hiện hoàn thuế cho các tờ khai năm 2022 đã thông quan trước ngày 16/11/2022. Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Gaz Thành Đạt liên hệ với Bộ Công Thương để hướng dẫn, xác nhận việc trừ lùi hạn ngạch cho các tờ khai trước ngày 16/11/2022