Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam hợp tác với Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales ICAEW đem tới cơ hội đạt danh vị Chartered Accountant dành cho các hội viên

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam hợp tác với Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales ICAEW đem tới cơ hội đạt danh vị Chartered Accountant dành cho các hội viên

ICAEW ACA, một trong những chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp chất lượng toàn cầu, gồm 4 cấu phần: 15 môn học về kinh doanh, tài chính và kế toán; 450 ngày kinh nghiệm làm việc (từ 3 đến 5 năm) tại doanh nghiệp đối tác của ICAEW; Đạo đức nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

5Với sự hợp tác chặt chẽ và công nhận giữa VACPA và ICAEW, hội viên VACPA có cơ hội rút ngắn thời gian hoàn thành cấu phần đầu tiên của chương trình ICAEW ACA bằng việc được miễn thi 05 trong 15 môn học của chương trình bao gồm: Kế toán Tài chính (Accounting); Nguyên tắc thuế (Principle of Taxation); Dịch vụ Đảm bảo (Assurance); Kinh doanh, Công nghệ và Tài chính (Business, Technology and Finance); và Luật (Law).

Trong tháng 06 (từ hôm nay tới hết ngày 30/06), VACPA phối hợp cùng ICAEW cung cấp các suất học bổng dành cho hội viên VACPA đăng ký chương trình ICAEW ACA. Học bổng trị giá lên đến 615 bảng Anh (VND 18,450,000) bao gồm:

1) Phí đăng ký ban đầu: 165 bảng Anh (tương đương 5,000,000 đồng);

2) Phí miễn thi 05 môn Cấp độ Chứng chỉ: 350 bảng Anh (tương đương 10,500,000 đồng);

3) Lệ phí thi môn Kế toán quản trị (Management Information) hoặc 01 môn của cấp độ Chuyên nghiệp: 70 bảng Anh (tương đương 2,100,000 đồng) hoặc 100 bảng Anh (tương đương 3,000,000 đồng) ;