Hội nghị sơ kết công tác Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế quý III/2023

Hội nghị sơ kết công tác Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế quý III/2023

Chiều ngày 19/10, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng quý III/2023, triển khai nhiệm vụ quý IV và Sơ kết 1 năm thực hiện điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế. Đồng chí Mai Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Minh, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan TW; Đồng chí Khổng Văn Ngư, Uỷ viên Ban chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính; Đồng chí Nguyễn Kỳ Thái, Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính; Đồng chí Bùi Văn Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy và Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế.

Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm, đồng chí Trần Xuân Tú, Chánh Văn phòng Đảng ủy cho biết, quý III và 9 tháng đầu năm 2023, với sự quyết tâm chính trị cao của ngành Thuế, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết nhất trí của cán bộ, công chức và đảng viên trong toàn ngành Thuế, Đảng ủy đã phối hợp lãnh đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, công chức và các đơn vị trong cơ quan Tổng cục Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực: chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức quần chúng; các phong trào hoạt động của các tổ chức đoàn thể được đẩy mạnh, duy trì và phát huy, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ kinh tế – xã hội và tài chính – NSNN năm 2023, Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục Thuế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc triển khai các giải pháp về tài chính – NSNN cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN và công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan TW ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh đề nghị Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế cần tiếp tục lãnh đạo, quan tâm chỉ đạo toàn hệ thống ngành Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao trong năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Thành Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thuế đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành, đồng chí Bí thư các cấp ủy trực thuộc bám sát kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế, quyết liệt, khẩn trương, tích cực triển khai nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành là công tác thu NSNN, đồng thời chủ động triển khai công tác xây dựng Đảng; trong đó, đề nghị tập trung chỉ đạo, triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao cho cơ quan Thuế và cho ngành Thuế trong năm 2023, trọng tâm là công tác thu NSNN.

Hai là, quán triệt và tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ và Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đảm bảo đúng quy định của Đảng.

Ba là, tiếp tục tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế, nhất lầ Quy chế làm việc của BCH, UBKT, Quy chế làm việc của các ban tham mưu; Quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan,,..đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định của Đảng; rà soát phân công nhiệm vụ trong các Ban tham mưu của Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các ban tham mưu theo quy định của Đảng.

Bốn là, chỉ đạo triển khai Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan TCT; kiện toàn bổ sung nhân sự cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cơ quan TCT; kiện toàn tổ chức đảng và nhận sự một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Trong quý IV, triển khai thành lập các Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy để kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra, hoàn thành trước 31/12/2023.

Sáu là, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thuế trong triển khai thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW ngày 26/9/2023 của Ban Bí thư trong việc sắp xếp cán bộ chuyên trách Đảng tại cơ quan Tổng cục Thuế đảm bảo quy định.

Bảy là, Văn phòng Đảng ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị kiểm điểm tập thể và các nhân thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2023 theo quy định.; Hướng dẫn chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức tổng kết, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023 đảm bảo yêu cầu.

Tám là, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan tổ chức triển khai thành các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023