Hội thảo quốc tế về chống xói mòn cơ sở tính thuế

Hội thảo quốc tế về chống xói mòn cơ sở tính thuế

Từ ngày 22-25/5/2017, Tổng cục Thuế phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tổ chức hội thảo các ưu tiên triển khai thực hiện kế hoạch hành động chống Xói mòn cơ sở tính thuế và Chuyển lợi nhuận (BEPS) tại các nền kinh tế châu Á- Thái Bình Dương.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức nhằm triển khai chương trình các sáng kiến thực tiễn để hỗ trợ các thành viên APEC áp dụng và triển khai các biện pháp chống BEPS theo kết quả của hội thảo “Triển khai thực hiện kế hoạch hành động BEPS trong APEC” ngày 22/2/2017 và theo nhiệm vụ đã được thống nhất tại phiên họp về BEPS tại Hội nghị Thứ trưởng tài chính và Phó thống đốc ngân hàng trung ương” ngày 23/2/2017 diễn ra tại Nha Trang. Hội thảo sẽ đem đến một diễn đàn cho các thành viên APEC chia sẻ kinh nghiệm triển khai các vấn đề BEPS ưu tiên và bắt đầu xây dựng các công cụ và cơ chế thực tiễn để hỗ trợ triển khai BEPS trong khối APEC như mẫu các quy định pháp lý, hướng dẫn, tài liệu đào tạo và cơ hội trao đổi các thông lệ tốt nhất.

Theo chương trình, các nội dung thảo luận gồm chia sẻ giải pháp hạn chế việc giảm nguồn thu thông qua khấu trừ chi phí lãi vay và các khoản chi phí tài chính khác; phân tích và sử dụng thông tin đúng cách về hồ sơ xác định giá chuyển nhượng và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CBC); các biện pháp đơn giản hóa liên quan đến xác định giá giao dịch liên kết và nội dung cuối cùng là hướng tiếp cận của các thành viên về xây dựng chính sách và chuẩn bị cho việc ký hiệp định đa phương (MLI).

Đại diện cơ quan thuế Việt Nam cũng cho biết, Chính phủ đã phê duyệt để Việt Nam gia nhập Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS. Một số kết quả quan trọng của hành động 4, 8-10 và 13 trong gói hành động 15 điểm của BEPS đã được đưa vào áp dụng đối với giá giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết và Thông tư hướng dẫn. Trong thời gian tới, cơ quan thuế của Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hành động BEPS khác bao gồm chuẩn bị tham gia Diễn đàn thực hiện BEPS vào tháng 6/2017 và phối hợp với OECD để rà soát chính sách, quy định và kế hoạch cụ thể để thực hiện 4 tiêu chuẩn tối thiểu.

Được biết, kết quả của hội thảo này sẽ được báo cáo đề xuất lên cuộc họp của Bộ trưởng APEC diễn ra vào tháng 10/2017, tại Hội An, Quảng Nam, qua đó đóng góp thiết thực vào thành công của tiến trình Hội nghị Bộ trưởng tài chính APEC 2017 và hợp tác, phối hợp hành động giữa các cơ quan thuế trong khu vực./.

Trung Kiên
Tapchithue