Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng cho nhân viên.

Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng cho nhân viên.

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có Công văn 1517/CTDAN-TTHT về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng cho nhân viên.

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với quà tặng cho nhân viên căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 11 Thông tư 92/2015/TT- BTC.

Cụ thể, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là:

– Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (tiết g.10 khoản 2).

– Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng… (tiết đ.7 khoản 2).

Như vậy trường hợp Công ty chi cho người lao động bằng hiện vật là “Quà tặng bằng thẻ mua hàng (voucher, giftcard) hoặc hiện vật (giỏ quà bánh kẹo, ly,…” trong các ngày nghỉ, lễ, nếu việc tặng quà này không mang tính chất chi hiếu, hỉ thì được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân