Kết quả triển khai thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

Kết quả triển khai thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

Nhằm công khai, minh bạch và đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, ngành thuế đã triển khai thí điểm khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai thành phố có số lượng nhà cho thuế lớn và là địa bàn đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong cả nước.
Để đảm bảo người nộp thuế tham gia thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà thực hiện theo đúng quy trình, công tác triển khai thí điểm đạt hiệu quả cao, ngành Thuế đã tổ chức các lớp tập huấn, trực tiếp hỗ trợ cho cán bộ thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc, ngành thuế cấp phát Tờ rơi, Thư ngỏ nhằm tuyên truyền đến đối tượng nộp thuế là cá nhân để biết đến dịch vụ khai thuế điện tử. Ngành thuế còn phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí nhằm tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Qua hơn 6 tháng triển khai, tính đến tháng 5/2017, với những nỗ lực của cơ quan thuế trong thời gian triển khai thí điểm, dịch vụ khai thuế điện tử đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, cụ thể: số lượng Tờ khai vào hệ thống khai điện tử online cho thuê nhà điện tử đã đạt được hơn 5600 tài khoản và 3200 Tờ khai (trong đó: TP Hồ Chí Minh là hơn 2700 tài khoản và 1300 tờ khai; Hà Nội là hơn 2900 tài khoản và 2000 tờ khai). Với việc triển khai dịch vụ mới này giúp cho NNT không phải mất thời gian đi lại để thực hiện nghĩa vụ thuế và đặc biệt là không phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thuế, đã hạn chế được các tiêu cực có thể xảy ra nên Người nộp thuế đánh giá cao về dịch vụ mới của ngành thuế và hào hứng tham gia sử dụng dịch vụ.
Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng vẫn còn một vài vướng mắc trong quá trình triển khai vì đây là dịch vụ điện tử đầu tiên áp dụng cho cá nhân nên bước đầu triển khai các cá nhân còn khá bỡ ngỡ vì thói quen cũ chưa thể bỏ được ngay, hoặc một số người nộp thuế gặp khó khăn trong việc khai, nộp hồ sơ vì lần đầu thực hiện giao dịch điện tử… Tuy nhiên, cơ quan thuế đã có những nghiên cứu, rà soát và đưa ra các phương án giải quyết các vướng mắc phát sinh, hỗ trợ người nộp thuế kịp thời nên hầu hết các trường hợp đều thực hiện khai thuế qua mạng thành công.
Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm dịch vụ này tại Cục Thuế Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế sẽ đánh giá công tác thí điểm, kịp thời điều chỉnh những bất cập và báo cáo Bộ Tài chính để có thể cuối năm 2016 mở rộng dịch vụ khai điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà trên phạm vi toàn quốc.

THNhung