Khuyến khích hợp tác xã áp dụng khai thuế điện tử

Khuyến khích hợp tác xã áp dụng khai thuế điện tử

Các hợp tác xã (HTX) hiện đang được ngành Thuế hỗ trợ nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai, nộp thuế và hoàn thuế… Tuy nhiên, tỷ lệ HTX sử dụng được các ứng dụng điện tử vẫn khá ít. Thời gian tới ngành Thuế sẽ tăng cường hỗ trợ để HTX tiếp cận được các ứng dụng điện tử.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, các quy trình quản lý thuế đối với HTX cũng đang được áp dụng chung như quy trình quản lý thuế áp dụng đối với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, HTX được đánh giá là có đặc thù hoạt động khá khác biệt so với doanh nghiệp, từ việc tổ chức sản xuất, kinh doanh; cung ứng hàng hóa dịch vụ cho các thành viên HTX và cung ứng hàng hóa, dịch vụ ra thị trường đều có những quy định riêng. Một số mô hình HTX phát sinh những hoạt động kinh doanh riêng biệt, khó xác định trách nhiệm giữa HTX với hoạt động của thành viên.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đối với HTX, Tổng cục Thuế cho biết, hiện nay HTX đang được theo dõi và quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế như các đối tượng là đơn vị, tổ chức khác, với loại hình kinh tế là “hợp tác xã”.

Theo đó, từ khâu đăng ký thuế để cấp mã số thuế, đến khai thuế, nộp thuế và cơ quan thuế nhận tờ khai, chứng từ, xử lý tờ khai, quyết định, kế toán thuế, đôn đốc và kiểm soát tuân thủ của HTX… cũng được thực hiện trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) của ngành Thuế.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế HTX, thời gian tới ngành Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ tốt cho công tác quản lý thuế đối với HTX, nhất là trong lĩnh vực tổng hợp, thống kê số liệu báo cáo liên quan đến công tác quản lý thuế đối với HTX.

Qua số liệu thống kê của Tổng cục Thuế về khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử cho thấy, hiện nay số HTX tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng và sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế còn chiếm tỷ lệ thấp. Do đó, để khuyến khích các HTX phát triển, tạo sự công bằng giữa các thành phần kinh tế, giúp cho HTX được tiếp cận với dịch vụ công nghệ thông tin, ngành Thuế sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ để HTX được tiếp cận với các dịch vụ điện tử của ngành./.

Nhật Minh
TBTC