Kiểm tra 34 doanh nghiệp có giao dịch liên kết, giảm lỗ 1.000 tỷ đồng

Kiểm tra 34 doanh nghiệp có giao dịch liên kết, giảm lỗ 1.000 tỷ đồng

Cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 34 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết và qua đó giảm lỗ hơn 1.000 tỷ đồng.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, sau thanh kiểm tra 34 doanh nghiệp trong 2 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã truy thu, truy hoàn và phạt gần 144 tỷ đồng, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2017.
Cơ quan thuế cũng đã giảm lỗ 1.018,06 tỷ đồng bằng 876% so với cùng kỳ năm 2017 và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế gần 604 tỷ đồng (bằng 131% so với cùng kỳ năm 2017).
Tổng quan về kết quả thanh tra trong những tháng đầu năm, báo cáo ngành thuế cho thấy, tính đến ngày 23/3, toàn ngành đã thực hiện 7.005 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 7,85% kế hoạch năm nay (hơn 89.000 doanh nghiệp). Kết quả này bằng 113,24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Qua quá trình trên, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là gần 1.660 tỷ đồng, giảm lỗ là trên 3.041 tỷ đồng./.

TTXVN