Lái xe Uber, Grab không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Lái xe Uber, Grab không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Lái xe Uber, Grab là những người tham gia dịch vụ vận tải bằng chính phương tiện của mình, được tách rời khỏi tiền lương, tiền công và không cần phải quyết toán thuế…
Các lái xe Uber, Grab đã khấu trừ thuế tại nguồn, khấu trừ qua hợp tác xã hay các đơn vị vận tải thì không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 2/4/2018 sẽ là hạn cuối phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2017. Theo đó, cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên sẽ phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

“Tuy nhiên, đối với cá nhân có thêm thu nhập từ việc chạy Uber, Grab sẽ không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân”, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn – Tổng cục Thuế, cho biết.

Theo ông Phụng, lái xe Uber, Grab là những người tham gia dịch vụ vận tải bằng chính phương tiện của mình. Thông tư số 96 ban hành năm 2015 đã cho phép hoạt động kinh doanh của cá nhân thì được tách rời khỏi tiền lương, tiền công và không cần phải quyết toán thuế cuối năm, khi đã nộp thuế các khoản tiền lương, tiền công.

“Chính vì vậy, những người lái xe đã nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh thì sẽ không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân nữa”, ông Phụng nói.

Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn cũng cho rằng, việc coi Uber, Grab là dịch vụ vận tải hay không phải là vận tải vẫn đang gây tranh cãi. Chỉ khi xác định rõ điều này thì mới có biện pháp quản lý phù hợp.

“Xét về hiện tượng Uber, Grab là giao thông vận tải, nhưng có quan điểm lại cho rằng đây không phải vận tải? Cho nên chúng ta phải cùng nhau xem xét để làm rõ.

Quản lý thuế là trên nền của quản lý hoạt động kinh doanh, đảm bảo sự thống nhất về quản lý nhà nước. Để đảm bảo việc thu thuế những người này bình đẳng như những người kinh doanh vận tải bình thường thì thiết nghĩ cơ quan quản lý nhà nước cần đưa ra các biện pháp phù hợp, phải thống nhất giữa quyền lợi và nghĩa vụ, đây là mục tiêu mà chúng ta hướng đến. Còn trong xuyên suốt quá trình đó thì thuế chỉ là một khâu”, ông Phụng nói.

Liên quan đến việc thu thuế của Uber, Grab đang gây tranh cãi trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Phụng cho biết, sẽ công khai trong thời gian tới.

Đại diện cho Tổng cục Thuế nhấn mạnh, hiện nay thuế đối với vận tải, thuế đầu ra và giá trị gia tăng là 10%, nhưng thuế đầu vào được kê khai, khấu trừ. Đối với Grab, Uber được quản lý theo khoán doanh thu, mà doanh thu của Grab, Uber thì cơ quan quản lý nắm được, người đi xe biết được.

“Việc khoán này nằm trong cơ sở chính sách pháp luật hiện hành, các Thông tư hiện hành chứ không phải ngành thuế nghĩ ra. Về mặt chính sách là bình đẳng giữa hai loại hình với nhau.

Còn công bằng hay không công bằng còn phụ thuộc vào mức độ quản lý. Nếu như chúng ta không kiểm soát được doanh thu, không kiểm soát được đầu xe thì phần thuế đó sẽ mất đi. Chúng ta phải cùng nhau đi một chặng đường dài để quản lý sao cho tốt”, ông Phụng nói.

Theo Vneconomy