Lãnh đạo được quy hoạch cấp Cục, Vụ phải thực sự chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới

Lãnh đạo được quy hoạch cấp Cục, Vụ phải thực sự chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới

Đó là yêu cầu chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn tại lễ khai giảng Khoá bồi dưỡng công chức quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Vụ, Cục của các đơn vị ngành Thuế vừa được Trường Nghiệp vụ thuế (Tổng cục Thuế) tổ chức sáng nay 20/5. Khoá học sẽ diễn ra từ ngày 20/5 – 30/5/2024.

Phát biểu khai giảng khóa học, Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn cho biết, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Thuế, trong đó có đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới có đủ trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp… là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình đào tạo của ngành Thuế.

“Với việc Tổng cục Thuế liên tục tổ chức các khóa tập huấn bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ công chức được quy hoạch các chức danh lãnh đạo nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả Đề án Cải cách tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030, từ đó nâng cao trình độ về lãnh đạo quản lý; kiến thức, kỹ năng về quản lý thuế cho đội ngũ công chức quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, Cục Thuế trở lên thuộc Tổng cục Thuế, đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ nguồn trước mắt và lâu dài của ngành Thuế.” – Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, ngành Thuế đã chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đối với công chức trong quy hoạch lãnh đạo nhằm mục đích để đội ngũ này ngày càng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn… hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng yêu cầu khi được bố trí nhiệm vụ mới ở vị trí cao hơn.

Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn bày tỏ sự tin tưởng rằng các học viên tham gia khoá học sẽ có nhiều thu hoạch hữu ích, thiết thực từ việc nghiên cứu, học tập, vận dụng các kiến thức, kỹ năng được truyền đạt tại khóa học vào công tác quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác thuế tại đơn vị.

Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn giao nhiệm vụ cho các học viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu, học tập, tiếp nhận kiến thức, kỹ năng tại khóa học; Tập trung theo dõi, nắm chắc những quan điểm, nội dung, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đã được trao đổi tại khóa học để nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn quản lý điều hành tại đơn vị.