Liên đoàn Kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập CAPA tại Kuala Lumpur, Malaysia

Liên đoàn Kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập CAPA tại Kuala Lumpur, Malaysia

VACPA xin thông báo với các Hội viên quan tâm đến Lễ kỷ niệm, đề nghị truy cập vào đường link dưới đây để tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký tham dự (chi phí tự túc). Việc đăng ký Lễ kỷ niệm có giới hạn khách mời. Nếu các Hội viên cần sự hỗ trợ của VACPA trong quá trình đăng ký, đề nghị liên hệ với Văn phòng VACPA theo số điện thoạị:  024 39724334 (ext: 101), email: ngothuyhang@vacpa.org.vn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem link dưới đây:

http://www.capa.com.my/event/capa-60th-anniversary/

File đính kèm:
CAPA 60 Invitation.pdf
Trích nguồn: VACPA