Lựa chọn tiêu chí rủi ro phải chính xác mới giúp ngăn chặn kịp thời doanh nghiệp gian lận

Lựa chọn tiêu chí rủi ro phải chính xác mới giúp ngăn chặn kịp thời doanh nghiệp gian lận

Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành trong cuộc họp trao đổi việc áp dụng Quản lý rủi ro trong lựa chọn hồ sơ khai thuế có rủi ro cao để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế vừa được Tổng cục Thuế tổ chức ngày 03/7. Dự cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, Bộ chỉ số tiêu chí áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế hiện đang thực hiện theo Quyết định số 1582/QĐ-TCT ngày 06/10/2022 của Tổng cục Thuế về Bộ tiêu chí lựa chọn hồ sơ khai thuế GTGT, TNDN, TTĐB có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Theo đó, Bộ chỉ số tiêu chí được xây dựng trên nguyên tắc đánh giá những biến động bất thường của các chỉ tiêu chủ yếu trên các tờ khai thuế; việc đánh giá rủi ro sử dụng hàm xác xuất thống kê để tính toán mức độ rủi ro của hồ sơ khai thuế.

Theo Tổng cục trưởng, ngày 26/01/2024, Tổng cục Thuế tiếp tục ban hành Quyết định số 98/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro lựa chọn hồ sơ khai thuế GTGT, TNDN, TTĐB có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Tại quy trình này, thông qua việc áp dụng quản lý rủi ro, việc quản lý thuế của cơ quan thuế đã được phân loại tự động đảm bảo tính khách quan, công bằng, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế.

“Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh tại Việt Nam với các hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phức tạp thì việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế còn gặp nhiều bất cập, hạn chế.” – Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhận định.

Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu các đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu sửa đổi kịp thời bộ chỉ số tiêu chí phù hợp với thực tế khách quan nhằm phục vụ công tác quản lý thuế.

“Việc áp dụng quản lý rủi ro cần gắn với thực tiễn công tác quản lý thuế và công tác quản lý rủi ro chỉ thực sự đạt hiệu quả cao khi ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất hóa đơn khống… từ đó nâng cao tính tuân thủ người nộp thuế.” – Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Tổng cục và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế đã có những trao đổi thẳng thắn về từng tiêu chí bộ chỉ số tiêu chí rủi ro khi áp dụng trong thực tiễn công tác quản lý thuế, nhất là việc quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số hiện còn gặp nhiều khó khăn so với nền kinh tế truyền thống do tính phức tạp, tính đa dạng và tính toàn cầu của các hoạt động kinh tế.

Các ý kiến đều cho rằng, bên cạnh quản lý rủi ro lựa chọn hồ sơ khai thuế thì công tác quản lý rủi ro trong các giao dịch diễn ra trên môi trường mạng, thông qua các nền tảng số đang phát triển nhanh chóng, khiến cho việc theo dõi, kiểm soát và quản lý trở nên khó khăn hơn. Do vậy, đòi hỏi cần có những giải pháp quản lý rủi ro phù hợp, hiệu quả để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.