Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB01/AC) loại dành cho tổ chức, doanh nghiệp Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC (HL: 1/1/2015) thay thế cho mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB01/AC) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Tải về tại đây: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn

mẫu thông báo phát hành hóa đơn

Một số chú ý khi lập mẫu thông báo phát hành hóa đơn đặt in

– Căn cứ để lập:

  • Hóa đơn mẫu.
  • Hợp đồng đặt in hóa đơn.

Các chỉ tiêu cần chú ý:

  • Theo quy định hiện nay: Những công kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ phải mua hóa đơn cục thuế và khi đưa hóa đơn Bán hàng mua Thuế đó vào sử dụng thì DN không phải làm thông báo phát hành hóa đơn.

=> Chỉ còn các công ty kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được sử dụng hóa đơn GTGT mẫu 01GTGT.

  • Các chỉ tiêu: Mẫu số và ký hiệu các bạn lấy thông tin tại góc bên tay phải của tờ hóa đơn.
  • Cột số lượng: đây là số lượng số hóa đơn, chứ không phải số lượng quyển hóa đơn.
  • Cột ngày bắt đầu sử dụng: phải lớn hơn ít nhất 5 ngày so với ngày mang thông báo phát hành hóa đơn lên nộp cho cơ quan thuế. Và chỉ được xuất hóa đơn từ ngày này trở đi.