Mời dự họp về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BTC

Mời dự họp về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BTC

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là “Dự thảo”). Nội dung của Dự thảo ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của các hội viên VACPA và doanh nghiệp kiểm toán.

Với vai trò là tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, sau khi nhận được ý kiến góp ý của các doanh nghiệp kiểm toán về nội dung Dự thảo, VACPA tổ chức buổi họp (có sự tham dự và đồng chủ trì của lãnh đạo Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính) để tổng hợp trực tiếp các ý kiến góp ý từ đại diện các doanh nghiệp kiểm toán.

Để đáp ứng nguyện vọng phản ánh ý kiến trực tiếp với cơ quan soạn thảo Dự thảo và giúp Cơ quan soạn thảo có thể lắng nghe thêm ý kiến từ các đối tượng chịu tác động nhằm hoàn thiện Dự thảo trước khi ban hành, VACPA trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự hoặc cử lãnh đạo phụ trách lĩnh vực kiểm toán BCQTDAHT tham gia buổi họp với thông tin cụ thể như sau:

1. Hình thức họp: Trực tuyến (giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh);

2. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày 16/03/2018;

3. Địa điểm: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam:

Tại Hà Nội: Phòng họp 302 – Tòa nhà Dự án – Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội;
Tại Tp. HCM: Phòng 23, Lầu 1, số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, Tp.HCM.
3. Đồng chủ trì: Lãnh đạo Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA và Bà Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA;

4. Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp soạn thảo Dự thảo của Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính; lãnh đạo các doanh nghiệp kiểm toán;

5. Nội dung họp: Các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung thông tư 09/2016/TT-BTC và các nội dung khác của Thông tư 09/2016/TT-BTC mà doanh nghiệp kiểm toán nhận thấy cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung;

6. Tài liệu họp: VACPA sẽ tổng hợp ý kiến nhận được bằng văn bản của các doanh nghiệp kiểm toán và cung cấp tại buổi họp.

Để công tác tổ chức cuộc họp chu đáo, đề nghị Ông/Bà xác nhận tham dự trước ngày 11h ngày 15/03/2018 với Văn phòng VACPA tại Hà Nội (Điện thoại: 0439724334 (máy lẻ 106); Email: hanoi@vacpa.org.vn/hoangthinga@vacpa.org.vn

Trân trọng./.

File đính kèm:
CV 071 – 2018 – VACPA Giay moi Ong Ba Tong giam doc- giam doc doanh nghiep kiem toan.pdf
Trích nguồn: VACPA