Mời hội thảo lần 2 về bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC

Mời hội thảo lần 2 về bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017 do Bộ Tài chính giao và theo kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2017, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã triển khai cập nhật Bảng câu hỏi phục vụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (viết tắt là Bảng câu hỏi KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC).

Sau khi Tổ cập nhật và VACPA hoàn thành dự thảo Bảng câu hỏi KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC gồm Bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát chất lượng doanh nghiệp kiểm toán, Bảng câu hỏi về hồ sơ kiểm toán BCTC và tài liệu hướng dẫn thực hiện, ngày 21/11/2017, VACPA đã gửi công văn, email và đăng website của VACPA để xin ý kiến lần 1 Bộ Tài chính, Ban chấp hành VACPA và các công ty kiểm toán. Đồng thời ngày 29/11/2017, VACPA đã tổ chức hội thảo trực tuyến tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến các bên liên quan. Tuy nhiên do 02 Bảng câu hỏi có nhiều nội dung mới, không thể thảo luận hết trong ngày 29/11/2017 nên tại buổi hội thảo này, các thành viên tham dự đề nghị cần có thêm thời gian để nghiên cứu, xem xét và cần tổ chức buổi hội thảo tiếp theo để trao đổi và thống nhất các nội dung quan trọng của Bảng câu hỏi KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC.

Trong buổi hội thảo chiều ngày 29/11/2017, một số nội dung chính đã thống nhất gồm:

1. Trong tài liệu hướng dẫn thực hiện, tại Mục 3 “Hướng dẫn xếp loại hồ sơ kiểm toán BCTC”: bỏ hướng dẫn các trường hợp đoàn kiểm tra quyết định không thực hiện chấm điểm hồ sơ kiểm toán BCTC và kết luận luôn hồ sơ kiểm toán BCTC không đạt yêu cầu. Tại mục này chỉ hướng dẫn trường hợp có thực hiện chấm điểm hồ sơ kiểm toán và thực hiện hạ bậc hồ sơ là ý kiến kiểm toán không phù hợp;

2. Trong Bảng câu hỏi về hồ sơ kiểm toán BCTC: giảm điểm của phần Lập kế hoạch, đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ từ 35 điểm xuống 30 điểm;

3. Trong Bảng câu hỏi về hệ thống KSCL doanh nghiệp kiểm toán: chỉ để điểm ở các mục lớn mà không phân bổ điểm cho các câu hỏi chi tiết, việc tính điểm, trừ điểm cho các câu hỏi chi tiết sẽ dựa trên xét đoán chuyên môn;

4. Trước khi trình Bộ Tài chính, VACPA sẽ tách Bảng câu hỏi hiện tại cho 2 nhóm: (1) Bảng câu hỏi cho các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng; (2) Bảng câu hỏi cho các công ty kiểm toán còn lại, trong đó sẽ bỏ đi các câu hỏi chỉ liên quan đến đơn vị có lợi ích công chúng.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Bảng câu hỏi KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC trước khi trình Bộ Tài chính trong năm 2017, VACPA trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự hội thảo trực tuyến (lần 2) để lấy ý kiến từ các công ty kiểm toán và các bên liên quan về Bảng câu hỏi KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC với thông tin cụ thể như sau:

Hình thức Hội thảo: Hội thảo trực tuyến

Thời gian: Từ 08h30, Thứ 2 ngày 11 tháng 12 năm 2017

Địa điểm:

Tại Hà Nội: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

P.302, Tầng 3, Tòa nhà Dự án, Số 4, Ngõ 1, Hàng Chuối, Hà Nội

Tại Tp.HCM: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

P.203, Lầu 1, 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Chủ trì: Bà Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch VACPA

Nội dung họp: Thảo luận và thống nhất về các nội dung của Bảng câu hỏi KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC.

VACPA gửi kèm công văn này dự thảo Bảng câu hỏi KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC đã được sử dụng để xin ý kiến lần 1 ngày 21/11/2017 và hội thảo lần 1 ngày 29/11/2017 (tài liệu này chưa được sửa đổi sau hội thảo lần 1 mà sẽ được sửa đổi sau hội thảo lần 2 ngày 11/12/2017 sắp tới).

Để hội thảo hiệu quả, kính đề nghị Ông/Bà xác nhận tham dự hội thảo trước ngày 07/12/2017 với chị Hoàng Thị Nga qua email hoangthinga@vacpa.org.vn, ĐT: 02439724334/Máy lẻ: 106.

VACPA rất mong Ông/Bà sắp xếp thời gian tham gia hội thảo đầy đủ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm:
Tai lieu Bang cau hoi BCTC.rar

Trích nguồn: VACPA