Ngành Thuế hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Ngành Thuế hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp luật Tài chính, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3811/TCT-PC gửi các đơn vị ngành Thuế hướng dẫn thực hiện. Đây là hoạt động được ngành Thuế thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Ngày pháp luật Tài chính 2023.

Theo đó, nội dung Công văn số 3811/TCT-PC yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Thuế thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Tài chính năm 2023, tiến hành từ 22/8-22/9/2023; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ 28/8-1/9/2023. Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tiến hành trong 2 tháng cao điểm, từ ngày 23/9-29/11/2023.

Tổng cục Thuế cho biết, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Thuế về nhiệm vụ xây dựng và và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho DN và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, nội dung các hoạt động tập trung vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức, tuyên truyền phổ biến pháp luật theo khẩu hiệu “Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, ngành Thuế tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh”, đồng thời tăng cường hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ pháp lý cho người nộp thuế; cải cách thủ tục hành chính…

Tổng cục Thuế yêu cầu, các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với đặc thù của đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy đầy đủ vai trò của cơ quan báo chí, các phương tiên truyền thông đại chúng tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các báo đài, trang thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông khác.

Kết thúc Ngày pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện vào trong báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Pháp chế) trước ngày 08/11/2023 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính