Ngành Thuế Phú Yên tổ chức Chương trình “Tháng hỗ trợ quyết toán thuế” từ ngày 01/03/2018 đến ngày 31/03/2018

Ngành Thuế Phú Yên tổ chức Chương trình “Tháng hỗ trợ quyết toán thuế” từ ngày 01/03/2018 đến ngày 31/03/2018

Để thực hiện công tác hỗ trợ, trợ giúp pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế đạt hiệu quả, và nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2017, từ ngày 01/03/2018 đến ngày 31/03/2018, Cục Thuế Phú Yên tổ chức Chương trình “Tháng hỗ trợ quyết toán thuế” trong toàn ngành cho các tổ chức, cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, Thu nhập doanh nghiệp, Tài nguyên.

Chương trình thực hiện với những hoạt động cụ thể như:

Hội nghị tập huấn, đối thoại, hướng dẫn quyết toán thuế năm 2017 cho doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

Tập huấn sử dụng Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) để khai và nhận tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

Thành lập các tổ, nhóm hỗ trợ miễn phí tại trụ sở các cơ quan thuế từ Cục Thuế đến các Chi cục Thuế, và tại trụ sở người nộp thuế theo yêu cầu của người nộp thuế;

Tổ chức tuyên truyên, phổ biến các chính sách thuế có nội dung liên quan đến công tác quyết toán thuế của người nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng như: trên Website Cục Thuế Phú Yên, Báo Phú Yên, Đài phát thanh truyền hình Phú Yên PTP, Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố;

Biên soạn tài liệu phổ biến, hướng dẫn chính sách thuế có nội dung liên quan đến công tác quyết toán thuế gửi qua email cho người nộp thuế, và đăng trên Website Cục Thuế Phú Yên;

Hướng dẫn cho các cá nhân đăng ký mã số thuế, đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân;

Đối với các cá nhân có nhu cầu quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân, nếu chưa tự làm được hồ sơ kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì được hỗ trợ trực tiếp tại Bộ phận hỗ trợ của cơ quan thuế. Hoạt động này sẽ giúp cho việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện ngay tại chỗ (khi vừa tiếp nhận), một cách nhanh chóng, kịp thời, hạn chế tình trạng người nộp thuế phải đi lại nhiều lần. Đồng thời, giúp cho cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý được nhiều hồ sơ thuế trong thời gian cao điểm, nhất là vào mùa quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Kiều Xuân Chinh
CT Phú Yên