Ngành Thuế quyết tâm phủ sóng 100% hóa đơn điện tử

Ngành Thuế quyết tâm phủ sóng 100% hóa đơn điện tử

Ngày 28/6, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có Công điện số 10/CĐ-TCT gửi 9 Cục Thuế gồm: Bắc Kạn, Hà Giang, Tiền Giang, Nghệ An, An Giang, Bến Tre, Lâm Đồng, Yên Bái, Hòa Bình yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ triển khai, đảm bảo đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Sử dụng HĐĐT giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy. Đồng thời giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế.

Với quyết tâm triển khai thành công HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngành Thuế đã tập trung toàn lực, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đảm bảo đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng HĐĐT.

Công điện cho biết, theo tiến độ triển khai HĐĐT toàn ngành Thuế, tính đến hết ngày 26/6/2022, trên cả nước đã có 840.710 doanh nghiệp, tương đương 99,7% tổng số doanh nghiệp và 64.811 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT. Số lượng HĐĐT đã phát hành là 511.741 hóa đơn.

Hầu hết các Cục Thuế tiến độ triển khai đạt tốt, tuy nhiên vẫn còn 9 cục thuế có tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng HĐĐT ở mức dưới 99%, bao gồm: Bắc Kạn (97,5%), Hà Giang (97,8%), Tiền Giang (98,2%), Nghệ An (98,4%), An Giang (98,4%), Bến Tre (98,7%), Lâm Đồng (98,8%), Yên Bái (98,9%), Hòa Bình (98,9%).

Trong nội dung công điện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế 9 tỉnh nêu trên nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ triển khai, đảm bảo đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng HĐĐT theo đúng kế hoạch tại Thông báo số 110/TB-TCT của Tổng cục Thuế