Ngành Thuế tiên phong chuyển đổi số phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Ngành Thuế tiên phong chuyển đổi số phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, ngành Thuế đã tiên phong trong chuyển đổi số, tạo thay đổi lớn về phương thức điều hành quản lý, quy trình làm việc, từ đó cùng với Bộ Tài chính hướng tới nền tài chính thông minh, góp phần công khai, minh bạch, phòng chống gian lận thuế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua, hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của toàn ngành đã triển khai nhiều nhiệm vụ mới, với trọng tâm là chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, khai thác sử dụng hiệu quả dữ liệu góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN).

Việc triển khai thành công các nhiệm vụ CNTT đã góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế, giúp tăng thu ngân sách, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Chuyển đổi số ngành Thuế bám sát mục tiêu chung của Chính phủ và Bộ Tài chính

“Chuyển đổi số vốn nằm trong nội hàm của công tác cải cách, hiện đại hóa. Vấn đề chuyển đổi số được tách ra bàn luận cho thấy, vai trò vị trí rất quan trọng và đang chuyển động rất mạnh mẽ trong ngành Thuế với mục tiêu bám sát chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ, giúp ngành Thuế đi nhanh hơn và phù hợp với mục tiêu chung của Chính phủ cũng như của Bộ Tài chính.

Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành

Một trong những điểm nhấn trong chuyển đổi số ngành Thuế đã triển khai trong thời gian qua là: kê khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử (HĐĐT), vận hành cổng thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý thuế thương mại điện tử xuyên biên giới, ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động…

Thông tin về những kết quả đạt được trong triển khai hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác quản lý thuế, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, đối với hệ thống HĐĐT, tính từ khi triển khai đến hết quý I/2024, số lượng HĐĐT cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,12 tỷ hóa đơn, trong đó 2 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,12 tỷ hóa đơn không mã.

Cũng tính đến cuối quý I/2024, cả nước có 50.303 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 252,8 triệu hóa đơn. Tính đến nay, toàn quốc đã có 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng. Với kết quả đạt được, ngành Thuế đã được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có bằng khen, khen thưởng đột xuất cơ quan Tổng cục Thuế và các cục thuế.

Đáng chú ý, kể từ khi đưa vào vận hành Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), đến nay đã có 85 NCCNN đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng TTĐT. Tổng số thuế quý I/2024, các NCCNN đã nộp trực tiếp qua cổng thông tin điện tử là 2.037 tỷ đồng.

Thông tin về công tác rà soát, chuẩn hóa mã số thuế trên toàn quốc, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, số lượng mã số thuế cơ quan thuế đã rà soát, chuẩn hóa là hơn 4 triệu mã số thuế. Lũy kế số lượng mã số thuế khớp đúng cơ sở dữ liệu quốc gia là 56,8 triệu, đạt 70,3% tổng số mã số thuế cá nhân.

Về triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile), Tổng cục Thuế cho biết, từ khi triển khai đến nay đã có 830,9 nghìn lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng, số giao dịch qua ngân hàng thương mại là 1,2 triệu giao dịch, với tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước thành công là 3.148 tỷ đồng