Our Team

Họ tên Vị Trí Năm kinh nghiệm Bằng cấp 1 Bằng cấp 2 Bằng cấp 3
Pham Thi Thu Huong Nhân viên 5 năm Cử nhân Đại học Lao động và Xã hội Chứng chỉ Kế toán trưởng
Huynh Thi Ngoc Mai Nhân viên 1 năm  Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Chứng chỉ Tin học trình độ B
Nguyen Thi Yen Ly Nhân viên 3 năm Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản lý Công nghiệp Chứng chỉ giao tiếp tiếng Anh Chứng chỉ Tin học trình độ A, B
Nguyen Huong Trang Nhân viên 1 năm Cử nhân Đại học Thăng Long Chứng chỉ tiếng Anh trình độ C Chứng chỉ Tin học trình độ B
 Nguyen Thi Hoang Mai Nhân viên 1.5 năm Trường Cao đẳng Giao thông vận tải số 3  Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B Chứng chỉ Tin học trình độ A
Bui Thi Quynh Nhu Nhân viên 7 năm Cử nhân Đại học Tôn Đức Thắng Chứng chỉ Kế toán trưởng
Chứng chỉ Kế toán trưởng trên Misa
Certificate of Informatics Level A,
Certificate of English Level B
Nguyen Thi Hong Van Nhân viên hơn  10 năm HCMC College of Economic Certificate of Chief Accountant Certificate of Office Informatic
Do Thi Kim Hong Nhân viên  dưới1 năm College of Foreign Economic Relation Certificate of Human Resource
Management
TOEIC Certificate
Le Thi My Thanh Nhân viên 4 năm Cử nhân Đại học Đà Lạt Certificate of Informatics
Nguyễn Thị Huyền Trang Nhân viên dưới1 năm Cử nhận Đại Học Tài chính Marketing Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Phước Vĩnh Hưng Nhân viên 3 năm Cử nhân Đại Học Công nghệ Sài Gòn
Nguyễn Thị Nhàn Nhân viên 6 năm Cao đẳng Tài chính hải quan
Trần Đình Bích Phượng Nhân viên 3 năm Cử nhân Đại học Kinh Tế Luật Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Tiếng Anh B
Nguyễn Thị Thanh Thảo Nhân viên 12 năm Cử nhân Đại Học Sài Gòn Chứng chỉ tin học A Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Thanh Tâm Nhân viên 7 năm Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM Chứng chỉ Kế toán trưởng Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Trần Thị Trinh Nữ Nhân viên dưới 1 năm Cử nhân Đại học Đà Lạt Chứng chỉ tin học Certificate of English Level B
Phan Thị Phương Hoài Nhân viên 1 năm HUTECH Chứng chỉ Báo cáo thuế, báo cáo tài chính Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Đặng Thị Tuyết Nhung Nhân viên 1 năm Cử nhân Đại học Đà Lạt Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ TOEIC
Lê Thị Quyên Nhân viên 1năm Cao đẳng Kinh Tế Đối ngoại Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Ngọc Lượm Nhân viên 13 năm Cử nhân Đại học Kinh Tế TP.HCM Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Tiếng Anh B
Trương Thị Ngọc Châu Nhân viên 3 năm Cử nhân Đại học Đà Lạt Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Tiếng Anh B
Nguyễn Thị Huyền Nhân viên 5 năm Cử nhân Đại Học Mở Chứng chỉ tin học A Chứng chỉ Tiếng Anh B
Lê Thị Thu Trang Nhân viên 8 năm Cao đẳng nghề số 8- Bộ Quốc Phòng Chứng chỉ Kế toán trưởng
Phạm Ngọc Xuyên Nhân viên 6 năm Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Chứng chỉ tin học A Chứng chỉ Tiếng Anh B
Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nhân viên 3 năm Đại Học Cần Thơ Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Toiec
Trần Thị Cẩm Lụa Nhân viên 2 năm Cử nhân Đại Học Tài chính Marketing Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Toiec
Đỗ Quang Khiêm Nhân viên dưới 1 năm Cử nhân Đại học Đà Lạt Chứng chỉ kỹ năng mềm, Chứng chỉ phần mềm kế toán Misa Chứng chỉ Toiec
Trần Thị My Ly Nhân viên 2 năm Cao đẳng nghề Đà Lạt Chứng chỉ Tiếng Anh B
Đinh Thị Thu Thúy Nhân viên 7 năm Đại học Yersin Đà Lạt Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ tin học B
Trình Thị Như Hà Nhân viên 4 năm Cử nhân Đại học Kinh Tế TP.HCM Chứng chỉ Tiếng Anh B Chứng chỉ tin học A
Nguyễn Mỹ Hoàng Lan Nhân viên 1 năm Cử nhân Đại Học Tài chính Marketing Chứng chỉ MOS tin học
Bùi Thị Thúy Trâm Nhân viên 4 năm Đại học Hùng Vương Chứng chỉ tin học B
Ngô Thị Thu Hương Nhân viên 3 năm Cử nhân Đại học Công nghiệp TPHCM Chứng chỉ tin học A Chứng chỉ Tiếng Anh C
Lê Thúy Uyển Nhân viên 3 năm Cao đẳng nghề Ninh Thuận Chứng chỉ tin học A Chứng chỉ Tiếng Anh A
Lê Thị Phương Thảo Nhân viên 1 năm Cử nhân Đại Học Mở Chứng chỉ TOEIC
Trần Lê Phương Uyên Nhân viên 1 năm Cử nhân Đại học Gia Định Chứng chỉ tin học A Chứng chỉ Tiếng Trung A, B
Nguyễn Thị Thương Nhân viên 5 năm Cao đẳng Kinh Tế Đối ngoại
Võ Thị Thùy Trang Nhân viên 1 năm Cử nhân Đại học Gia Định Chứng chỉ MOS tin học
Hồ Thị Thu Thúy Nhân viên 7 năm Cao đẳng nghề TP.HCM Chứng chỉ Thiết kế đồ họa căn bản
Phùng Thị Quỳnh Hoa Nhân viên 10 năm Đại Học Nha Trang Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Tiếng Anh B
Trương Thị Hiền Diệu Nhân viên 5 năm Cử nhân Đại Học Kinh Tế Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Khai báo thuế
Nguyễn Thị Tâm Nhân viên 4 năm Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Tiếng Anh B
Bùi Thị Tường Vi Nhân viên 1 năm Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Toiec
Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nhân viên 1 năm Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng Chứng chỉ Toiec
Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên 9 năm Cử nhân Trường Đại học kỹ thuật công nghệ TPHCM Chứng chỉ tin học B
Võ Thị Thanh Thảo Nhân viên 4 năm Đại học Tây Nguyên Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ tin học B
Trần Thị Tuyết Minh Nhân viên 1 năm Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng Chứng chỉ Toiec
Võ Thị Hương Nhân viên 3 năm Đại Học Sài Gòn
Phạm Thị Ngọc Quý Nhân viên 1 năm Đại Học Đà Lạt Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Kỳ Duyên Nhân viên 1 năm Đại Học Đà Lạt Chứng chỉ Toiec Chứng chỉ tin học B
K’Rin Nhân viên 1 năm Đại Học Đà Lạt Chứng chỉ Tiếng Anh B
Nguyễn Thị Lan Anh Nhân viên 1 năm Đại Học Đà Lạt Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Phương Nguyên Nhân viên 1 năm Đại Học Đà Lạt Chứng chỉ Toiec Chứng chỉ tin học  IC3
Phạm Thị Cẩm Tiên Nhân viên 2 năm Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng Chứng chỉ Soạn Thảo Văn Bản Chứng chỉ Toiec
Vũ Thị Hường Nhân viên 4 năm Cử nhân Trường Đại học Yersin Đà Lạt Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Tiếng Anh B
Đặng Thị Lý Nhân viên 3 năm Đại Học Kinh Tế TP.HCM Chứng chỉ Toiec
Phạm Thùy Linh Nhân viên 1 năm Đại học Tài chính- Marketing Chứng chỉ tin học Mos
Hồ Thị Thủy Tiên Nhân viên 1 năm Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng Chứng chỉ Toiec Chứng chỉ tin học Mos
Nguyễn Thị Ngọc Trang Nhân viên 6 năm Cử nhân Đại học Kinh tế TPHCM Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ Tiếng Anh B
Võ Thị Ánh Nguyệt Nhân viên 10 năm      Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Lâm Đồng Chứng chỉ khai báo thuế Chứng chỉ tin học A
Nguyễn Thị Yến Thư Nhân viên 4 năm Đại Học Kinh Tế TP.HCM Chứng chỉ Kế toán trưởng Chứng chỉ tin học B
Lê Thị Hồng Cẩm Nhân viên 9 năm Đại Học Sài Gòn Chứng chỉ Tiếng Anh B Chứng chỉ tin học B
Hoàng Thị Thu Sang Nhân viên 6 năm Trường Đại Học Kinh Tế Huế Chứng chỉ Kế toán thực hành-Kê khai
Quyết toán thuê – Chứng chỉ Kế toán máy & phần mềm Kế toán
Chứng chỉ B Tin học
Chứng chỉ C Anh Văn
Lâm Thị Tường Vy Nhân viên 11 năm Đại Học Nha Trang Trung cấp Kỹ Thuật Viên Tin Học
Nguyễn Thị Vân Nhân viên 1 năm Đại Học Đà Lạt Chứng chỉ tin học B Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
Nguyễn Thị Diệu Khuyên Nhân viên 1 năm  Đại Học Kinh Tế TP.HCM Chứng chỉ Kế toán trưởng Chứng chỉ tin học B
Name
Position
Experience
First Diploma
Second Diploma
Third Diploma
Nguyen Thi Tinh
Director
14 years
Bachelor of University of Economics
Certificate of Chief Accountant
Certificate of Advance Accountant
Certificate of Excel Accountant
Certificate of Informatics Level B
Vo Thi Ngoc Diep
HR Manager
14 years
Bachelor of English of HCMC Open University
Certificate of Office Management - Assistant Director
Certificate of Foreign Language and Informatics
Nguyen Minh Truong
Manager
12 years
Hanoi Open University
Accounting Practice Certificate
Value Verification Work Training
Certificate of Training Chief Accountant
Le Thi Lan
Manager
11 years
Academy of Finance
Accounting Practice Certificate
Certificate of Internal Control
Nguyen Thi Hong Thuong
Manager
8 years
Bachelor of University of Economics
Certificate of Chief Accountant
Certificate of Human Resource Management
Nguyen Thi Bich Thuy
Manager
8 years
Industry and Trade College
Certificate of Chief Accountant
Duong Thi Thu Thuyen
Manager
4.5 years
Bachelor of Open University
Certificate of Chief Accountant
Cao Doan Thi Thanh Thao
Assistant Manager
5 years
College of Foreign Economic Relations
Certificate of Chief Accountant
Tran Thi Kieu Loan
Assistant Manager
5 years
Industry and Trade College
Nguyen Thi My Lien
Staff
4.5 years
Bachelor of University of Economics
Certificate of Human Resource Management
Ha Thi Hong Trinh
Assistant Manager
6 years
Bachelor of Ho Chi Minh City Open University
Certificate of Chief Accountant
Certificate of General Practice Of Accounting
Ngo Thi Tham
Staff
4 years
Bachelor of Industrial University of Ho Chi Minh City
Certificate of Chief Accountant
Nguyen Hoang Nhi
Staff
5 years
Bachelor of Lac Hong University
Certificate of Advance Accountant
Certificate of Informatics Level B
Huynh Thi Ngoc Mai
Staff
2 years
HCMC College of Economic
Certificate of Informatics Level B
Nguyen Thi Nhan
Staff
6 years
College of Finance and Customs
Phan Thi Phuong Hoai
Staff
1 year
HUTECH
Certificate of Tax, Financial Statement
Certificate of Informatics Level B
Certificate of English Level B
Nguyen Thi Huyen
Staff
5 years
Bachelor of Open University
Certificate of Informatics Level A
Certificate of English Level B
Tran Thi My Ly
Staff
2 years
Da Lat Vocational College
Certificate of Informatics Level B
Certificate of English Level B
Nguyen Thi Ngoc Tuyen
Assistant Manager
5 years
Industry and Trade College
Nguyen Kim Gia Phung
Assistant Manager
3 years
Bachelor of Ho Chi Minh City Open University
TOEIC Certificate
Do Thi Kim Hong
Staff
2 years
Foreign Economic Relation
Certificate of Human Resource Management
TOEIC Certificate
Trinh Thi Nhu Ha
Staff
4 years
Bachelor of HCM of Economic
Certificate of English Level B
Certificate of Informatics Level A
Bui Thi Thuy Tram
Staff
4 years
Bachelor of Hung Vuong University
Certificate of Informatics Level B
Ngo Thi Thu Huong
Staff
3 years
Bachelor of Ho Chi Minh City University of Industry
Certificate of Informatics Level A
Certificate of English Level C
Le Thuy Uyen
Staff
3 years
Ninh Thuan vocational college
Certificate of Informatics Level A
Certificate of English Level A
Tran Le Phuong Uyen
Staff
1 year
Bachelor of Gia Dinh University
Certificate of Informatics Level A
Certificate of Chinese Level A,B
Truong Thi Hien Dieu
Staff
5 years
Bachelor of HCM of Economic
Certificate of Informatics Level B
Tax Declaration Certificates
Nguyen Thi Tam
Staff
4 years
Bachelor of Ton Duc Thang University
Certificate of Informatics Level B
Certificate of English Level B
Lee Hyun Joo
Manager
1 year
Duksung Women's University
TOEIC Certificate
TOEIC Speaking
Bui Thi Tuong Vi
Staff
1 years
Bachelor of Ton Duc Thang University
Certificate of Informatics Level B
TOEIC Certificate
Nguyen Thi Thu Thuy
Staff
9 years
Bachelor of HUTECH University
Certificate of Informatics Level B
Vo Thi Thanh Thao
Staff
4 years
Bachelor of Tay Nguyen University
Certificate of Informatics Level B
Certificate of English Level B
Tran Thi Tuyet Minh
Staff
1 years
Bachelor of Ton Duc Thang University
TOEIC Certificate
Vo Thi Huong
Staff
3 years
Bachelor of Sai Gon University
Pham Thi Ngoc Quy
Staff
1 years
Bachelor of Da Lat University
Certificate of Informatics Level B
Nguyen Thi Ky Duyen
Staff
1 years
Bachelor of Da Lat University
TOEIC Certificate
Certificate of Informatics Level B
K'Rin
Staff
1 years
Bachelor of Da Lat University
Certificate of English Level B
Nguyen Thi Lan Anh
Staff
1 years
Bachelor of Da Lat University
Certificate of Informatics Level B
Nguyen Thi Phuong Nguyen
Staff
1 years
Bachelor of Da Lat University
TOEIC Certificate
Certificate of Informatics Level IC3
Pham Thi Cam Tien
Staff
2 years
Bachelor of Ton Duc Thang University
Certificate of Text Drafting
TOEIC Certificate
Vu Thi Huong
Staff
4 years
Bachelor of Yersin University Dalat
Certificate of Informatics Level B
Certificate of English Level B
Đang Thi Ly
Staff
3 years
Bachelor of HCM of Economic
TOEIC Certificate
Pham Thuy Linh
Staff
1 years
University of Finance and Marketing
Certificate of MOS Informatics
Ho Thi Thuy Tien
Staff
1 years
Bachelor of Ton Duc Thang University
TOEIC Certificate
Certificate of MOS Informatics
Nguyen Thi Ngoc Trang
Staff
6 years
Bachelor of HCM of Economic
Certificate of Informatics Level B
Certificate of English Level B
Vo Thi Anh Nguyet
Staff
10years
Lam Dong Technical Economics College
Tax declaration certificates
Certificate of Informatics Level A