Phát triển nguồn nhân lực là then chốt để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững

Phát triển nguồn nhân lực là then chốt để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh tại Hội nghị Tập huấn triển khai Công nghệ thông tin ngành Thuế năm 2023 được Tổng cục Thuế tổ chức sáng ngày 12/5, tại Khánh Hòa.

376 phiên bản ứng dụng đã được xây dựng, nâng cấp

Theo Cục Công nghệ Thông tin (CNTT), năm 2022 Tổng cục Thuế đã xây dựng, nâng cấp 376 phiên bản ứng dụng đáp ứng các chính sách, nghiệp vụ thuế mới ban hành, bổ sung, sửa đổi.

Trong đó, 95 phiên bản nâng cấp ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), 158 phiên bản (HTKK, eTax, iCaNhan, eTaxMobile…) nâng cấp ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế (NNT) và 123 phiên bản ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế và quản lý nội ngành.

Hiện nay Tổng cục Thuế đang triển khai 20 dịch vụ cung cấp, chia sẻ dữ liệu phục vụ phối hợp thu ngân sách, trong đó có 4 dịch vụ cung cấp thông tin đăng ký thuế và nghĩa vụ thuế đã cung cấp cho Cục C06 -Bộ Công an. Cụ thể:

Thứ nhất, cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin đăng ký thuế (ĐKT) theo CMND: Truy vấn theo số CMND/CCCD/Hộ chiếu để tra cứu thông tin ĐKT gồm: MST, Tên NNT, Trạng thái, Ngày đăng ký MST, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, cơ quan thuế (CQT) quản lý, Cấp, Chương, ngày thay đổi thông tin, địa chỉ của NNT

Thứ hai, cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin ĐKT theo MST: Truy vấn theo MST để tra cứu thông tin ĐKT gồm: MST, Tên NNT, Trạng thái, Ngày đăng ký MST, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, CQT quản lý, Cấp, Chương, ngày thay đổi thông tin, địa chỉ của NNT.

Thứ ba, cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin thu nộp theo MST: Truy vấn theo MST để tra cứu thông tin: MST, Tên NNT, Loại NNT, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Chương, CQT quản lý; địa chỉ NNT, Mã CQ thu, Mã tiểu mục, Số tiền thuế còn phải nộp, Tài khoản thu NS, Số QĐ, Ngày QĐ, Tỷ giá, Loại tiền.

Thứ tư, cung cấp dịch vụ tra cứu số thuế lệ phí trước bạ: Truy vấn số quyết định/thông báo, MST, loại thuế để tra cứu thông tin: MST, Tên NNT, Loại NNT, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Chương, CQT quản lý; địa chỉ NNT, Mã CQ thu, Mã tiểu mục, Số tiền thuế còn phải nộp, Tài khoản thu NS, Số QĐ, Ngày QĐ, Tỷ giá, Loại tiền, địa chỉ đất; loại phương tiện, số khung, số máy, mã địa bàn hành chính.

Theo đó, trong năm 2022, để triển khai các giải pháp hỗ trợ cho NNT bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ NNT (HTKK, eTax, iCaNhan) đáp ứng yêu cầu hỗ trợ NNT gửi đơn đề nghị gia hạn GTGT, TNDN, TTĐB và đơn đề nghị miễn giảm tiền thuê đất theo phương thức điện tử; Nâng cấp ứng dụng TMS để tiếp nhận đơn của NNT, ghi sổ nhận hồ sơ QHS tự động, xử lý gia hạn, miễn giảm tự động và điều chỉnh tiền chậm nộp (nếu có).

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới như sẽ nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ NNT (HTKK, eTax, iCaNhan) đáp ứng yêu cầu hỗ trợ NNT gửi đến CQT các mẫu biểu theo phương thức điện tử và xử lý của Cơ quan thuế trên các ứng dụng quản lý thuế tác nghiệp. Nâng cấp phiên bản HTKK, eTax dành riêng cho NNT có bảng kê dữ liệu lớn (khoảng 100MB dữ liệu) như Vietel, VP bank, Samsung…có thể kê khai và gửi dữ liệu điện tử đến CQT hay Bổ sung nâng cấp các mẫu biểu báo cáo về miễn giảm thuế BVMT…

Tập trung phát triển nguồn nhân lực

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh biểu dương tinh thần quyết tâm, đồng lòng của Lãnh đạo và công chức cơ quan thuế các cấp, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các công chức CNTT, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ để triển khai thành công các nhiệm vụ ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ NNT trong năm vừa qua.

Theo Phó Tổng cục Trưởng Đặng Ngọc Minh thời gian qua, ngành Thuế cũng tích cực triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số góp phần tăng thu cho NSNN, cụ thể như triển khai thành công hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền