Phú Thọ: Thu nội địa đạt 85,7% dự toán pháp lệnh

Phú Thọ: Thu nội địa đạt 85,7% dự toán pháp lệnh

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, tính đến hết tháng 9/2017, tổng thu ngân sách tính cân đối do ngành Thuế Phú Thọ thực hiện đạt trên 4.017 tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán pháp lệnh, tăng 21,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, một số chỉ tiêu đã thu đạt trên 75% dự toán pháp lệnh, như: Thu từ khối doanh nghiệp nhà nước Trung ương (80,5%), thu từ khối doanh nghiệp nhà nước địa phương (90,4%), thuế TNCN (80,8%), thu tiền sử dụng đất (184,3%), thuế bảo vệ môi trường (87,3%), thu tiền thuê đất (204,8%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (86%)…

Tuy nhiên, bên cạnh các chỉ tiêu thu đạt kết quả tích cực thì một số các chỉ tiêu thu kết quả chưa cao, nhất là chỉ tiêu thu thuế ngoài quốc doanh chỉ đạt hơn 62% so với dự toán pháp lệnh.

Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp trọng điểm ngoài quốc doanh gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, sản lượng sản phẩm tồn kho lớn nên đã làm giảm số nộp ngân sách, đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh thuộc ngành nghề sản xuất chè, khai thác khoáng sản, dăm gỗ.

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm 2017 được giao, trong quý IV/2017, ngành Thuế Phú Thọ sẽ rà soát, đánh giá lại các nguồn thu, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu, chống thất thu nhằm thu kịp thời các khoản thu phát sinh trên địa bàn vào ngân sách. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế nhằm phát hiện các trường hợp kê khai không đúng để yêu cầu giải trình, bổ sung hoặc tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp, trong đó chú trọng kiểm soát kịp thời các nguồn thu từ hoạt động xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản, kinh doanh bến bãi, kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại điện tử.

Ngành Thuế Phú Thọ cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề, chuyên sâu đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về thuế; đẩy mạnh đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh thông báo công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn, chây ỳ nợ thuế nhằm giảm nợ xuống mức thấp nhất./.

Hà Linh
TBTC