Phương thức thanh toán đáp ứng quy định mới được giảm giá hàng nhập khẩu

Phương thức thanh toán đáp ứng quy định mới được giảm giá hàng nhập khẩu

Theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK thì để được xem xét giảm giá hàng NK, phương thức thanh toán thể hiện trên hợp đồng mua bán phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức letter of credit (L/C) hoặc telegraphic transfer reimbursement (TTR) cho toàn bộ hàng hoá NK thuộc hợp đồng mua bán và thời gian thanh toán phải phù hợp với bảng công bố giảm giá của người bán.

Trước đề nghị xem xét điều chỉnh trừ khoản giảm giá đối với hàng hóa NK của một số DN, theo Tổng cục Hải quan, điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khoản giảm giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ, thủ tục khai báo, đề nghị xét giảm giá đã quy định, hướng dẫn chi tiết.

Đối chiếu cụ thể với từng hồ sơ, hàng hóa, Tổng cục Hải quan nhận thấy, khoản đề nghị giảm giá thuộc loại giảm giá theo số lượng mua bán. Tuy nhiên, hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên lại không quy định cụ thể điều kiện như thế nào để được chiết khấu giảm giá, nên không đủ cơ sở để xác định cụ thể lý do giảm giá mua bán hàng hóa để được xem xét giảm giá theo quy định tại tiết d.1.1.2 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT- BTC (giảm giá theo số lượng hàng hóa mua bán).

Ngoài ra, tại hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại của các hồ sơ chỉ quy định phương thức thanh toán là telegraphic transfer (T/T) và trên các tờ khai đề nghị xét giảm giá khai báo phương thức thanh toán là TTR – phương thức thanh toán khác; bảng công bố giảm giá của người bán cũng không có nội dung về hình thức thanh toán.

Do vậy, qua kiểm tra hồ sơ cho thấy, phương thức thanh toán không đáp ứng điều kiện quy định tại tiết d.1.4 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC (thực hiện thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức L/C hoặc TTR cho toàn bộ hàng hoá NK thuộc hợp đồng mua bán) và tiết d.1.5 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC (hình thức và thời gian thanh toán phải phù hợp với bảng công bố giảm giá của người bán).

Theo đó, đề nghị xem xét giảm giá các lô hàng NK sẽ không đáp ứng điều kiện giảm giá theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC