Quyết liệt chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ

Quyết liệt chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ

Nhằm tăng cường trong công tác chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, cũng như người nộp thuế theo hình thức khoán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-BTC ngày 15/6/2016 về Kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ. Và để triển khai quyết định này, Tổng cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế làm Trưởng ban; Kế hoạch này đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, trong đó tập trung vào các thành phố lớn.

Gần 4.900 tỷ đồng tăng thêm từ kiểm tra kinh doanh thương mại, dịch vụ

Trong thời gian qua, ngành Thuế đã thực hiện kiểm tra 33.633 đối tượng là doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Trong đó có 19.281doanh nghiệp và 14.352 hộ kinh doanh. Theo đó đã có 83,2% số doanh nghiệp đã được kiểm tra chống thất thu có số thuế tăng thêm sau kiểm tra, với tổng số thuế tăng thêm là 4.891,4 tỷ đồng. Trong đó, số thuế truy thu và phạt đối với doanh nghiệp là 1.946,1 tỷ đồng; giảm lỗ, giảm khấu trừ thuế GTGT đối với doanh nghiệp là 2.913,1 tỷ đồng. Đã có 73,4 % số hộ kinh doanh đã được kiểm tra, khảo sát có kết quả điều chỉnh tăng doanh thu khoán, trong đó 1/2 số hộ có kết quả điều chỉnh tăng doanh thu khoán từ 50% trở lên phải điều chỉnh thuế khoán ngay trong năm 2016 với số thuế điều chỉnh tăng trong năm 2016 là 32,1 tỷ đồng; còn lại các hộ có kết quả điều chỉnh tăng doanh thu khoán dưới 50% sẽ được điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán từ năm 2017. Trong đó, một số địa phương có số nộp NSNN cao, do đó, thuế tăng thêm sau kiểm tra cao như: Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Khánh Hoà, Hải Phòng;…

Ngay sau khi kết thúc đợt kiểm tra chống thất thu vào tháng 12/2016, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 7336/TB-TCT ngày 30/12/2016 chỉ đạo các Cục Thuế tại các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai chống thất thu thuế theo Quyết định 1353 của Bộ Tài chính cho năm 2017 và các năm tiếp theo.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với hộ kinh doanh, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo sửa đổi bổ sung và hoàn thiện chính sách cũng như quy trình quản lý đối với hộ kinh doanh áp dụng từ năm 2015 như ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 về sửa đổi một số chính sách thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán. Theo đó đã có những sửa đổi cơ bản theo hướng hộ khoán sử dụng hóa đơn thì nộp thuế khoán riêng, thuế theo hóa đơn riêng không gộp chung như trước; bổ sung thêm hình thức công khai thông tin hộ khoán để tăng cường giám sát của cơ quan ban ngành địa phương, tăng cường sự giám sát của người dân, trong đó (công khai danh sách 200 hộ kinh doanh đến từng hộ kinh doanh cùng địa bàn, công khai doanh thu và mức thuế khoán trên website ngành thuế); nhất là quy định trách nhiệm của cấp Cục Thuế trong việc kiểm soát việc quản lý Hộ kinh doanh tại các Chi cục Thuế trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao trách nhiêm trong công tác tham vấn, đồng thời mở rộng số lượng hộ kinh doanh tham gia để tăng thêm tính dân chủ (cụ thể: tại địa bàn có trên 900 hộ kinh doanh thì có ít nhất 9 hộ kinh doanh tham gia hội đồng tư vấn thuế – chiếm trên 2/3 số lượng thành viên của Hội đồng.

Ngay sau đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 218/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 về hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu theo hướng hộ kinh doanh khai thuế theo tháng và phải lưu giữ hồ sơ chứng minh đầu vào hàng hóa nhập khẩu để xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh kèm theo Quyết định số 2371 ngày 18/12/2015 quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ phận cấp Chi cục Thuế; quy định trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu riêng tại từng địa bàn để làm cơ sở xác định doanh thu và mức thuế khoán.

Ngoài ra, ngành thuế đã xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế là hộ kinh doanh và ứng dụng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh của toàn quốc theo hướng tập trung tại Tổng cục Thuế để làm cơ sở thực hiện chỉ đạo toàn ngành trong công tác quản lý hộ kinh doanh; xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý rủi ro đối với hộ kinh doanh để đáp ứng việc kiểm tra, kiểm soát của Cục Thuế đối với Chi cục Thuế, và hỗ trợ Chi cục Thuế trong việc kiểm soát lập Bộ Thuế khoán đối với hộ kinh doanh trên địa bàn. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lợi dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu NSNN.

Triển khai thực hiện các nhóm giải pháp

Nhằm tăng cường công tác chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục sửa đổi bổ sung Luật quản lý thuế, pháp luật kế toán, các Luật thuế có liên quan theo hướng: chính sách thuế và chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đơn giản để khuyến khích hộ lên doanh nghiệp; Xây dựng Nghị định hóa đơn (sửa đổi): áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn của toàn quốc tập trung tại Tổng cục Thuế để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chống thất thu ngân sách, chống gian lận trong hoàn thuế GTGT.

Nhằm hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã ký quy chế phối hợp với Tổng cục Thống kê để chia sẻ thông tin về các dữ liệu điều tra thống kê về khu vực kinh tế cá thể để phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan thuế. Thực hiện kết nối thông tin với đơn vị, tổ chức, cá nhân cho thuê mặt bằng kinh doanh; cung cấp điện, nước, viễn thông…để xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào của hộ kinh doanh, xây dựng cơ sở dữ liệu về cho thuê nhà phục vụ cho công tác xác định doanh thu và mức thuế khoán. Cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tương tự như cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh để làm cơ sở ấn định thuế đối với doanh nghiệp kê khai không đúng thực tế, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng Cục du lịch trong điều tra, khảo sát, tăng cường trao đổi thông tin để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, lữ hành; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, thương mại, dịch vụ, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng kinh doanh ăn uống có thương hiệu nổi tiếng, kinh doanh theo chuỗi, cơ sở kinh doanh có nhiều địa điểm hạch toán phụ thuộc. Đẩy mạnh công tác phối hợp với UBND các địa phương và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam để thành lập các trung tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp./.

H.Thọ
Emof