Rà soát, quản lý chặt kê khai thuế của doanh nghiệp

Rà soát, quản lý chặt kê khai thuế của doanh nghiệp

Tổng cục Thuế vừa phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác quản lý kê khai và xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp, hoặc không nộp hồ sơ khai thuế. Theo đó, ngành Thuế sẽ rà soát các quy định, quy trình khai thuế hiện hành và quản lý chặt chẽ hơn việc khai thuế.

Theo đề án đã được Tổng cục Thuế phê duyệt, Tổ triển khai đề án sẽ tiến hành rà soát các quy định về quản lý kê khai thuế, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế; đánh giá thực tế chất lượng công tác quản lý kê khai thuế; các vướng mắc, khó khăn, để từ đó đưa ra các kiến nghị thay đổi trong quy định, quy trình về quản lý khai thuế.

Việc đánh giá này sẽ tập trung chủ yếu vào những vấn đề liên quan đến công tác quản lý kê khai thuế theo quy định, quy trình kê khai đối với 5 sắc thuế là: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường. Thời kỳ đánh giá là 2 năm, 2016 và 2017.

Trong những năm gần đây, ngành Thuế chuyển đổi phương thức quản lý thuế theo hướng hiện đại, trong đó người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế vào NSNN theo quy định của pháp luật. Cơ quan thuế có trách nhiệm tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế và thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN thì công tác quản lý khai thuế có kết quả khá khả quan.

Với việc đưa ứng dụng quản lý thuế tập trung vào hỗ trợ công tác kê khai thuế đã giúp cho việc quản lý khai thuế của người nộp thuế ngày càng hiệu quả. Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp/phải nộp hiện nay đạt gần 100%; tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn/đã nộp đạt trên 90%; tỷ lệ người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đạt gần 100%.

Hiện tại, cả nước đã có trên 636 nghìn doanh nghiệp đã hoàn thành đăng ký dịch vụ khai thuế điện tử với cơ quan thuế (đạt tỷ lệ khoảng 99,74% khai thuế điện tử) đối với hầu hết các loại hồ sơ khai thuế phải nộp của người nộp thuế và các hồ sơ, báo cáo khác mà người nộp thuế phải nộp cho cơ quan thuế như: Báo cáo tài chính doanh nghiệp, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, ấn chỉ…

KL
Baochinhphu