Tài liệu kỹ năng chuyên ngành Thuế phải đáp ứng theo hướng điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế

Tài liệu kỹ năng chuyên ngành Thuế phải đáp ứng theo hướng điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế

Đó là yêu cầu chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Thuế tại Hội nghị được Trường Nghiệp vụ thuế (Tổng cục Thuế) phối hợp với các đơn vị ngành Thuế tổ chức chiều ngày 07/4 tại tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và được Tổng cục Thuế quan tâm chú trọng. Đặc biệt trong bối cảnh toàn Ngành đang đẩy mạnh triển khai công tác điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế theo hướng áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế GTGT, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Phó Tổng cục trưởng ghi nhận trong những năm vừa qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thuế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên so với yêu cầu thực tế biến động hết sức nhanh chóng của nền sản xuất, kinh doanh trong nước với độ mở lớn của kinh tế – xã hội của Việt Nam với nền kinh tế thế giới đòi hỏi công tác quản lý thuế vừa phải đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong nước, vừa phải phù hợp với thông lệ và các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực thuế mà Việt Nam tham gia, từ đó mới tạo ra môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam.

Chính vì vậy, theo Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, với yêu cầu ngày càng cao của ngành Thuế về tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế, đặc biệt trong một số lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế số, giao dịch điện tử xuyên biên giới; chống chuyển giá, trốn thuế, quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế thì yêu cầu về công tác biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Thuế càng cần được coi trọng và triển khai đồng bộ.

“Kế thừa và phát huy các chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xuyên liên tục được cập nhật trước đây, tôi đề nghị các đồng chí tham gia xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Thuế năm 2023 cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cao trong việc xây dựng nhiều chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn công tác quản lý thuế, từ đó giúp ngành Thuế đào tạo được đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về các kiến thức về kỹ năng cũng như chuyên môn nghiệp vụ về thuế để triển khai tốt hơn nữa công tác thuế” – Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã ban hành 08 chương trình khung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Thuế, gồm: (i) Chương trình bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; (ii) Chương trình bồi dưỡng kiến thức kỹ năng Kê khai và kế toán thuế; (iii) Chương trình bồi dưỡng kiến thức kỹ năng Quản lý nợ và cưỡng chế thuế; (iv) Chương trình bồi dưỡng kiến thức kỹ năng Thanh tra kiểm tra; (v) Chương trình bồi dưỡng kiến thức kỹ năng Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn; (vi) Chương trình bồi dưỡng kiến thức kỹ năng Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân; (vii) Chương trình bồi dưỡng kiến thức kỹ năng Kiểm tra nội bộ, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng; (viii) Chương trình bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên ngành công nghệ thông tin.

Để đáp ứng mục tiêu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ thuế trong toàn Ngành, ngay trong năm 2023, để đảm bảo phù hợp với thực tiễn công tác quản lý thuế. Các tổ biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành về thuế đã triển khai biên soạn tài liệu theo chương trình khung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Thuế phù hợp với công tác quản lý thuế vừa phải đáp ứng yêu cầu quản lý thuế phù hợp với hệ thống thuế quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã lắng nghe ý kiến góp ý từ các Tổ trưởng tổ biên soạn, các thành viên tham gia và các kinh nghiệm về thực tiễn công tác quản lý thuế và biên soạn tài liệu từ phía các nhà khoa học, các nhà quản lý đến từ các cơ quan thuế trên cả nước.

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh ghi nhận những nỗ lực của các thành viên các Tổ và đề nghị Trường Nghiệp vụ thuế ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia soạn thảo để bộ tài liệu Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thuế khi ban hành đạt hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu không ngừng trong đổi mới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, công chức trong Ngành.

“Đề nghị các Trưởng tiểu ban và thành viên các Tiểu ban nghiêm túc tiếp thu ý kiến để hoàn thiện tài liệu khung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Thuế của Tiểu ban do mình phụ trách. Lãnh đạo Tổng cục tin tưởng, với kiến thức, thực tiễn trong quá trình công tác, bộ tài liệu đào tạo sao khi được các chuyên gia chính sách ngành Thuế biên soạn sẽ đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế quản lý, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.” – Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh chỉ đạo