Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2017

Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2017

VACPA xin thông báo tới các Anh/Chị Học viên tham gia lớp học ôn thi của VACPA và các bạn quan tâm có thể tải toàn bộ các Tài liệu học, ôn tập, thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề (dùng cho kỳ thi năm 2017), như sau:

Link tải về Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2017: Tại đây!

VACPA xin chúc các Anh/Chị Học viên khai thác tốt tài liệu hữu ích trên để  việc học, ôn tập và thi đạt hiệu quả cao nhất./.