Tăng cường hợp tác trao đổi nghiệp vụ thuế với Vụ thuế thuộc Bộ Tài chính Lào

Tăng cường hợp tác trao đổi nghiệp vụ thuế với Vụ thuế thuộc Bộ Tài chính Lào

Trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào, Tổng cục Thuế Việt Nam đã phối hợp với Vụ thuế Lào triển khai chương trình tập huấn cho các cán bộ, công chức ngành Thuế Lào về công tác quản lý rủi ro về thuế và kỹ năng thanh tra kiểm tra chuyên đề thuế GTGT từ ngày 14-20/01/2024 tại Lào.

Chương trình được tổ chức nằm trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào và chương trình hợp tác giữa cơ quan thuế hai nước nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ ngành Thuế Lào nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý nền kinh tế và tăng cường hội nhập quốc tế.

Tham gia Đoàn công tác của Tổng cục Thuế có đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế gồm Cục Thanh tra Kiểm tra, Vụ Hợp tác quốc tế và Ban Quản lý rủi ro. Thành phần tham dự tập huấn phía ngành Thuế Lào gồm 60 học viên là các cán bộ, công chức làm công tác thanh tra và quản lý thu thuế GTGT của Vụ thuế Lào và 18 Sở thuế địa phương.

Tại các buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý rủi ro trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý rủi ro về thuế. Cụ thể là các nội dung về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế; điều kiện áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế; thực tiễn triển khai quản lý rủi ro tại Việt Nam; và kế hoạch triển khai quản lý rủi ro trong thời gian tới.

Đại diện Cục Thanh tra Kiểm tra trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng thanh tra cơ bản chuyên đề về thuế GTGT; bao gồm các nội dung như: thu thập tài liệu liên quan đến công tác thanh tra kiểm tra tại trụ sở NNT; phân tích, đánh giá rủi ro trọng yếu công tác thanh tra kiểm tra tại trụ sở NNT; quan sát phỏng vấn NNT trong công tác thanh tra kiểm tra tại trụ sở NNT; giới thiệu một số nội dung cơ bản về thuế GTGT đang áp dụng; …

Trong mỗi nội dung chia sẻ kinh nghiệm đều có phần hỏi – đáp từ phía các học viên để đại diện Tổng cục Thuế Việt Nam có thể giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm đối với các câu hỏi cũng như các vướng mắc thực tế phát sinh trong quá trình quản lý thuế tại Lào.

Kết thúc buổi tập huấn, đại diện Lãnh đạo Vụ thuế Lào đánh giá cao hiệu quả của nội dung buổi tập huấn, đã góp phần giúp Vụ thuế Lào có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý rủi ro về thuế và kỹ năng thanh tra kiểm tra chuyên đề thuế GTGT; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thuế Việt Nam thực hiện tốt các chương trình phối hợp, trao đổi hợp tác trong thời gian tới