Tham khảo chuyên gia quốc tế kinh nghiệm cải cách hành chính thuế

Tham khảo chuyên gia quốc tế kinh nghiệm cải cách hành chính thuế

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thông qua chỉ số nộp thuế, Tổng cục Thuế đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tổ chức nhiều hội thảo tham khảo ý kiến chuyên gia để tiếp tục cải cách.

Thủ tục hành chính thuế được niêm yết công khai tại Chi cục Thuế quận Long Biên (Hà Nội). Ảnh: NM.

Bà Hoàng Thị Lan Anh – Phó trưởng Ban thường trực, Ban Cải cách và Hiện đại hóa (Tổng cục Thuế) cho biết, Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) của USAID đã tiến hành các hoạt động khảo sát tình hình thực tiễn tại 6 tỉnh, thành phố, qua đó thu thập thông tin phản hồi về những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về chính sách, cũng như công tác quản lý thuế.

“Ban Cải cách đã làm việc với ông Michael D’Ascenzo – nguyên Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Úc, ông Bryanne Michael, giáo sư Trường Đại học Oxford để tìm hiểu những thông lệ tốt nhất của quốc tế về cải cách quản lý thuế. Trên cơ sở đó, Ban Cải cách đã tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tổng cục Thuế về những tham vấn của các chuyên gia quốc tế”- bà Lan Anh cho biết.

Trước đó, theo Báo cáo môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã có nhiều bước tiến đáng kể, năm 2016 tăng 5 bậc, năm 2017 tăng 11 bậc. Mặc dù vậy, nhiều cải cách đã được cơ quan thuế triển khai, doanh nghiệp đã được hưởng lợi nhưng chưa được WB ghi nhận trong Báo cáo môi trường kinh doanh.

Để những cải cách của cơ quan thuế đã thực hiện được Báo cáo môi trường kinh doanh ghi nhận trong thời gian tới, Tổng cục Thuế cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy Dự án GIG để tìm kiếm ý kiến tham gia, góp ý của các chuyên gia cho việc cải cách thời gian tới, cũng như tháo gỡ vướng mắc để những cải cách của cơ quan thuế được Báo cáo môi trường kinh doanh ghi nhận.

Được biết để chuẩn bị cho Báo cáo môi trường kinh doanh 2017, Việt Nam có tổng cộng 26 công ty tư vấn (chủ yếu là công ty luật) với 67 cá nhân tham gia việc đánh giá các chỉ số trong báo cáo./.

Nhật Minh
TBTC