THÔNG BÁO THAY ĐỔI EMAIL HAI VĂN PHÒNG VACPA

THÔNG BÁO THAY ĐỔI EMAIL HAI VĂN PHÒNG VACPA

Kính gửi: 

–   Hội viên tập thể và hội viên cá nhân VACPA
–   Các công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính, Kế toán

–   Các Kiểm toán viên và người quan tâm

 

Hiện nay VACPA đã thực hiện xong phần mềm quản lý Hội viên online, do đó để đồng bộ các chức năng quản lý từ phần mềm, VACPA sẽ thay đổi địa chỉ email của 2 văn phòng như sau:

Văn phòng VACPA tại Hà Nội:       hanoi@vacpa.org.vn

Văn phòng VACPA tại TP.HCM:    hcmc@vacpa.org.vn

Quý vị vui lòng liên lạc với VACPA theo các địa chỉ email này bắt đầu từ 0h00 ngày 25/05/2016. Sau thời gian này, email cũ (vacpahn@mof.gov.vnvacpahcm@mof.gov.vn) sẽ không còn hoạt động. Rất mong Quý vị quan tâm chú ý đến địa chỉ EMAIL MỚI khi gửi các thông tin về cho VACPA.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý vị.

Trân trọng!