THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO VACPA

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO VACPA

Thực hiện Nghị quyết cuộc họp Ban Chấp hành lần thứ 3 Nhiệm kỳ IV, ngày 26/02/2016, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo mới. VACPA xin trân trọng thông báo lãnh đạo VACPA nhiệm kỳ IV (2015-2020) có sự thay đổi như sau:

1. Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Thư ký VACPA;

2. Ông Trần Khánh Lâm – Ủy viên Ban Chấp hành VACPA, Phó Tổng Thư ký/Trưởng Văn phòng VACPA Tp.Hồ Chí Minh giữ chức Tổng Thư ký VACPA;

3. Bà Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch VACPA, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính giữ nguyên chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA;

4. Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Ủy viên Ban Chấp hành VACPA, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch VACPA;

5. Ông Trần Anh Quân – Ủy viên Ban Chấp hành VACPA, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG giữ chức Trưởng Ban Chuyên môn VACPA.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin thông báo đến các Công ty kiểm toán, các Hội viên tổ chức, Hội viên cá nhân, các tổ chức nghề nghiệp quốc tế và trong nước và các cá nhân, tổ chức khác có quan tâm để được rõ.

Chi tiết Thông báo được trình bày trong văn bản chính thức Tại đây!

Trân trọng thông báo./.