Thông báo xuất bản sách 10 Chuẩn mực đợt 2

Thông báo xuất bản sách 10 Chuẩn mực đợt 2

Kính gửi:       – Hội viên tập thể và hội viên cá nhân VACPA

                          – Các công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính, Kế toán

                          – Các kiểm toán viên và người quan tâm

Thực hiện Kế hoạch soạn thảo 10 Chuẩn mực (kiểm toán) Việt Nam đợt 2 theo ủy quyền của Bộ Tài chính, từ tháng 10/2013 đến tháng 8/2014, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thực hiện nghiên cứu, soạn thảo và trình Bộ Tài chính dự thảo 10 Chuẩn mực đợt 2 vào ngày 25/8/2014. Ngày 08/5/2015, Bộ Tài chính đã ban hành 10 Chuẩn mực Việt Nam đợt 2 theo 06 Thông tư về các dịch vụ đảm bảo, dịch vụ liên quan và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đến tháng 6/2016, VACPA chính thức xuất bản cuốn sách “Hệ thống 10 chuẩn mực Việt Nam đợt 2” để tuyên truyền, phổ biến, triển khai và hướng dẫn thực hiện đến các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cuốn sách gồm 10 Chuẩn mực Việt Nam ban hành theo 06 Thông tư chia theo các nhóm dịch vụ đảm bảo, dịch vụ liên quan và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Cuốn sách được in theo khổ 17 x 25, dày 600 trang và được bán với giá 270.000đ/cuốn.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin thông báo để các công ty/đơn vị/người quan tâm xem xét nhu cầu, mục đích sử dụng sách và liên hệ với VACPA số lượng sách theo thông tin dưới dây:

Tại Hà Nội:

Email: hanoi@vacpa.org.vn

Điện thoại: 04 3972 4334.

Tại Tp. Hồ Chí Minh:

Email: hcmc@vacpa.org.vn

Điện thoại: 08 3930 6435

Trân trọng./.