Thu nội địa đạt 99.500 tỷ đồng trong tháng đầu tiên năm 2018

Thu nội địa đạt 99.500 tỷ đồng trong tháng đầu tiên năm 2018

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế tháng 01/2018, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý ước đạt 99.500 tỷ đồng, đạt 9,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 99,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó thu từ dầu thô ước đạt 4.100 tỷ đồng, bằng 11,4% so với dự toán, bằng 148,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế: thu từ dầu thô đạt khá so với dự toán và tăng so với thực hiện cùng kỳ chủ yếu do giá dầu thô đạt khá, giá bình quân tháng 1 ước đạt 66USD/thùng, cao hơn 16 USD/thùng so với giá dự toán, cao hơn khoảng 7,4 USD/thùng so với cùng kỳ năm 2017. Thu nội địa ước đạt 95.400 tỷ đồng, bằng 9,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2017. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và LNCL và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 81.000 tỷ đồng, bằng 9,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 01/2018, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 1.746 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 1,96% kế hoạch năm 2018, bằng 119,51% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 506,97 tỷ đồng, bằng 73,74% so với cùng kỳ năm 2017; giảm khấu trừ là 19,65 tỷ đồng; giảm lỗ là 538,86 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 128,03 tỷ đồng đạt 25,25% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 568,97% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng cục Thuế cho biết trong tháng 01/2018, cả nước đã có 10.883 DN thành lập mới, tăng 22,2% so với cùng kỳ, có 5.356 DN khôi phục kinh doanh, tăng 17,69% cùng kỳ 2017. Tính đến thời điểm 20/01/2018, toàn quốc có 639.569 DN đang kinh doanh, tăng 3.694 DN so với thời điểm cuối năm 2017./.

Trung Kiên
Tapchithue