Thu nội địa quý 1 đạt 25% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ

Thu nội địa quý 1 đạt 25% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ


Với kết quả này, Tổng cục Thuế đã thực hiện được 25,1% dự toán, bằng 113,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Báo cáo tại buổi họp giao ban quý I của Tổng cục Thuế diễn ra sáng 11/4 cho biết: trong tháng 3, tổng số thu NSNN do ngành thuế thực hiện ước đạt 77.100 tỷ đồng, bằng 8% dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2016. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, ngành thuế cả nước đã huy động 243.500 tỷ đồng, bằng 25,1% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 11.055 tỷ đồng, bằng 28,9% dự toán, tăng 15,9% so cùng kỳ nhờ giá dầu thanh toán đạt khá so dự toán và tăng cao so cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 232.445 tỷ đồng, bằng 25% so với dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Số thu không kể tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận ước đạt 188.033 tỷ đồng, bằng 24% so với dự toán, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Để có được kết quả này, trong 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện tốt dự toán thu theo số đăng ký chỉ tiêu phấn đấu năm 2017; đẩy nhanh việc nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý thuế tập trung TMS để xử lý vướng mắc liên quan đến kê khai, nộp thuế, hạch toán kế toán thuế; đồng thời nâng cấp cổng thông tin điện tử để mở rộng diện cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế. Trong quý 1, cơ quan thuế các cấp cũng đã cập nhật thường xuyên chính sách, thủ tục hành chính và các hoạt động về thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nắm bắt, kịp thời. Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình chấp hành pháp luật thuế và trong hoạt động SXKD của các DN, hộ kinh doanh, nhất là việc thực hiện quyết toán thuế 2016 đã được ngành thuế ưu tiên hỗ trợ, giải quyết thấu đáo. Cùng lúc, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành đẩy nhanh công tác thanh, kiểm tra và tiến độ thu hồi nợ thuế. Nhờ đó tính đến ngày 26/3/2017, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra 4.089 DN, đạt 4,02% kế hoạch năm 2017, với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 3.206,38 tỷ đồng; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.007,72 tỷ đồng, đạt 62,61% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra. Riêng đối với DN có hoạt động giao dịch liên kết 2 tháng đầu năm 2017, ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 13 DN, xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 135 tỷ đồng; giảm lỗ 116,2 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 126,2 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 60 tỷ đồng, giảm lỗ 2,2 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 445,1 tỷ đồng. Cũng bằng các biện pháp rà soát, quản lý chặt chẽ, quyết liệt đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, tính đến 8/2/2017, toàn ngành đã thu được 7.758 tỷ đồng tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016 chuyển sang.

Mặc dù có 8/17 khoản thu, sắc thuế và 25/63 địa phương có tiến độ thu đạt khá (trên 26%) so với dự toán; có 14/17 khoản thu, sắc thuế và 52/63 địa phương có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2016, song Tổng cục Thuế đánh giá, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận chênh lệch trong quý I năm nay đạt thấp hơn so với mức thực hiện những năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ. Theo đó, thu ngân sách trung ương dù tăng trưởng khá so với cùng kỳ (ước đạt 105.320 tỷ đồng, bằng 21,7% dự toán, tăng 26,4%) nhưng tiến độ thực hiện dự toán mới chỉ tương đương năm 2016 và chậm hơn so với cùng kỳ một số năm gần đây (quý I/2014 đạt 26,6%, năm 2015 đạt 26,8%), chậm hơn cả tiến độ thu ngân sách địa phương (ước đạt 138.560 tỷ đồng, bằng 28,7% dự toán và tăng 5,7% so với cùng kỳ).

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giaoTổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng tốc triển khai các biện pháp quản lý thuế; tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc để nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường hiệu quả chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Toàn hệ thống phải tập trung nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo một cách chủ động và tích cực hơn; thường xuyên theo dõi, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp thực hiện. Cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối với người nộp thuế, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai thuế đúng quy định; đẩy mạnh xã hội hoá công tác hỗ trợ, tạo môi trường pháp lý và các điều kiện thuận lợi để DN, người dân thực hiện tốt pháp luật thuế. Đặc biệt, với kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP vừa ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-TCT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu về cải cách hành chính thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020./.

TM
Tapchithue