“Thu thuế phải thu được lòng dân” ngành Thuế hiện thực hóa lời căn dặn của Bác Hồ

“Thu thuế phải thu được lòng dân” ngành Thuế hiện thực hóa lời căn dặn của Bác Hồ

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) toàn thể nhân dân Việt Nam lại nhớ về Bác Hồ muôn vàn kính yêu, Người đã hiến dâng trọn đời cho độc lập, tự do cho Dân tộc. Đối với ngành Thuế Việt Nam càng thấu hiểu và mãi mãi khắc ghi lời dặn của Bác “Thu thuế phải thu được lòng dân”. Lời căn dặn quý báu đã trở thành động lực trong trái tim đến công việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế, tạo sức lan tỏa, vun đắp xây dựng ngành Thuế Việt Nam “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới”.

Sự nghiệp công tác thuế là sự nghiệp của toàn dân

Các thế hệ cán bộ thuế trên khắp cả nước luôn hướng về Làng Sen nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời để bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Bác “Vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”, tưởng nhớ về Bác “Người đã làm rạng rỡ dân tộc, nhân dân ta, non sông, đất nước ta”.

Sinh thời, Bác Hồ rất coi trọng công tác quản lý tài chính, trong đó có công tác thuế. Người chỉ rõ chính sách kinh tế tài chính của Nhà nước ta là “Làm ra nhiều chi dùng ít. Không cần thì không chi dùng”.

Người quán triệt làm công tác tài chính thì phải biết chủ động phân phối một cách hợp lý cho phát triển, cho tiêu dùng nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, đi đôi với từng bước cải thiện đời sống nhân dân, làm cho nhân dân no ấm thì “Mọi việc trôi chảy, thuế khóa dễ thu, tài chính dồi dào, dân no thì nước giàu”.

Theo Bác, sự nghiệp công tác thuế là của toàn dân. Bác nói “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân ta có quyền lợi làm chủ thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân, tức là tuân theo pháp luật Nhà nước; nộp thuế đúng kỳ, đúng số để xây dựng lợi ích chung”.

Vì vậy, đối với Bác công tác thuế phải do “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để quần chúng nhân dân biết và giám sát trong quản lý thuế. Bác nói “Thu thuế phải thu được lòng dân”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, ngành Thuế cả nước đã có nhiều cải cách, điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, từ đó trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị “Minh  bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới”, biến giá trị này trở thành tuyên ngôn của ngành Thuế Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng, gắn liền với những thăng trầm của đất nước, trong điều kiện chiến tranh gian khổ, ác liệt, đời sống nhân dân cả nước gặp rất nhiều khó khăn… nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, mỗi cán bộ thuế đã trở thành những chiến sỹ xung kích trên mặt trận dân vận thực thụ, vận động nhân dân chắt chiu từng hạt gạo, đồng tiền thuế để phục vụ cho công cuộc giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn, Bắc – Nam sum họp một nhà.

Trải qua 48 năm thống nhất nước nhà, cả nước bắt tay vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế; cùng với đó ngành Thuế cả nước tiến hành cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đổi mới phương thức từ chỗ coi người nộp thuế là đối tượng quản lý chuyển sang coi người nộp thuế là đối tượng phục vụ, cơ quan thuế trên khắp mọi miền đất nước đồng hành cùng người nộp thuế để thực thi chính sách, pháp luật thuế đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Nguồn thu từ thuế đã trở thành nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, phục vụ cho quốc kế dân sinh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ lợi ích của nhân dân, chính vì thế kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, diện mạo từ đô thị đến nông thôn luôn được khởi sắc, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được biết đến.

Và trong thành công đó không thể thiếu sự đóng góp hết sức to lớn, quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên cả nước, từ miền núi đến miền xuôi, từ đồng bằng lên thành thị đã một nắng hai sương, cần cù vất vả, năng động, sáng tạo phát triển sản xuất kinh doanh làm giàu cho chính mình và đóng góp tiền thuế cho ngân sách nhà nước.

Ngành Thuế hiện thực hoá lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hơn lúc nào hết chúng ta càng hiểu rõ giá trị to lớn, ý nghĩa sâu sắc về lời Bác dặn “Thu thuế phải thu được lòng dân”. Muốn thu được lòng dân, cũng có nghĩa là mỗi chính sách thuế phải được dân biết, dân bàn phải được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, xuất phát từ lợi ích của người nộp thuế và thực hiện khoan thư sức dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đây, bám sát tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước, ngành Thuế đã có những đề xuất quan trọng để “dưỡng sức dân để làm kế gốc rễ lâu bền”.

Trong 03 năm 2020-2022, các giải pháp về gia hạn, miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã giúp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân với tổng số tiền ước khoảng 507 nghìn tỷ đồng, góp phần tích cực để cộng đồng doanh nghiệp và người dân sớm phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau đại dịch Covid-19.

Năm 2023, ngành Thuế tiếp tục đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân nhằm đảm bảo đúng mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế.

Nhân dân từng ví, cán bộ thuế như “người làm dâu trăm họ”, vì vừa phải thu được thuế cho ngân sách nhà nước, nhưng cũng phải hợp lòng dân và với tốc độ tăng trưởng thu năm sau cao hơn năm trước, vì vậy mỗi cán bộ thuế phải xác định ý thức trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách thuế.

Năm 2023, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho ngành Thuế là rất nặng nề, do vậy, để thực hiện được lời dạy của Bác Hồ với phương châm “thu thuế và thu được lòng dân” đòi hỏi sự quyết tâm rất cao của toàn ngành Thuế để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2023 và những năm tiếp theo.

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác, với lòng thành kính nhớ ơn Bác vô hạn và niềm tự hào về Đảng ta, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Thuế Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Bác Hồ hằng mong ước.

Trong giai đoạn lịch sử mới, toàn ngành Thuế Việt Nam nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Dân tộc Việt Nam, trường tồn theo thời gian, mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân ta và toàn thể nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới