Thủ tục vay vốn hỗ trợ tạo việc làm đối với người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm (cấp tỉnh)

Thủ tục vay vốn hỗ trợ tạo việc làm đối với người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm (cấp tỉnh)

Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định 343/QĐ-LĐTBXH ngày 30/3/2023 về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Theo đó, thủ tục vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm đối với người lao động được quy định như sau:

Điều kiện để vay vốn hỗ trợ tạo việc làm đối với người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm

Tại Quyết định 343/QĐ-LĐTBXH, cá nhân có nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm đối với người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án.

– Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm đối với người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm

Cụ thể tại Quyết định 343/QĐ-LĐTBXH, thành phần hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm đối với người lao động bao gồm:

– Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nơi thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

– Bản sao của một trong các loại giấy tờ:

+ Giấy xác nhận thông tin về cư trú

+ Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp Ngân hàng Chính sách xã hội không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trình tự thực hiện thủ tục vay vốn hỗ trợ tạo việc làm đối với người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm

Thủ tục vay vốn hỗ trợ tạo việc làm đối với người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm được thực hiện qua 03 bước như sau:

– Bước 1: Người lao động có nhu cầu vay vốn từ Quỹ lập hồ sơ vay vốn gui Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án;

– Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định, trình Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, phê duyệt;

– Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình duyệt, Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, phê duyệt.

Nếu không ra quyết định phê duyệt thì trả lời bằng văn bản và nếu rõ lý do để Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án thông báo cho người vay.

* Cách thức thực hiện: Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án.

Quỹ Quốc gia về việc làm được sử dụng cho các hoạt động gì?

Theo Điều 20 Nghị định 61/2015/NĐ-CP, Quỹ quốc gia về việc làm được sử dụng cho các hoạt động sau đây:

– Cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;

– Cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng