Thuế chống bán phá giá trong trường hợp nhập khẩu tại chỗ

Thuế chống bán phá giá trong trường hợp nhập khẩu tại chỗ

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Quảng Ngãi liên quan đến thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với hàng hóa NK tại chỗ, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.

Theo quy định khoản 2 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK hàng hóa XNK tại chỗ thuộc đối tượng chịu thuế XNK; khoản 5 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK thuế CBPG là thuế NK bổ sung.

Ngoài ra tại điểm b khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định hàng hóa XNK tại chỗ bao gồm hàng hóa mua bán giữa DN nội địa với DN chế xuất, DN trong khu phi thuế quan.

Khoản 7 Điều 39 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định việc kê khai, thu thuế, nộp thuế, hoàn thuế đối với thuế tự vệ, thuế CBPG, thuế chống trợ cấp thực hiện như đối với thuế NK theo quy định của pháp luật về thuế XNK và pháp luật liên quan.

Theo Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 15/7/2022 của Bộ Công Thương quy định về việc áp dụng thuế CBPG đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylene thuộc các mã HS sau: 3920.20.10 và mã 3920.20.91 NK vào Việt Nam có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a.

Cũng tại điểm 4 thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1403/QĐ- BCT quy định về thủ tục, hồ sơ, kiểm tra và áp dụng thuế CBPG, trong đó quy định để có cơ sở xác định hàng hóa NK thuộc đối tượng áp dụng biện pháp CBPG, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận của nhà sản xuất và giấy tờ có liên quan.

Trường hợp người khai hải quan không nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì áp dụng mức thuế CBPG là 23,71%; trường hợp người khai hải quan nộp được chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ các nước, vùng lãnh thổ khác không phải Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thì không phải nộp thuế CBPG.

Theo đó, đối với với các quy định, hướng dẫn hiện hành, trường hợp DN nội địa NK tại chỗ mặt hàng thuộc đối tượng áp dụng thuế CBPG theo Quyết định số 1403/QĐ-BCT của Bộ Công Thương thì khi làm thủ tục NK tại chỗ cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra chứng từ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) để xác định đối tượng áp dụng thuế CBPG theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Công Thương