Tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách

Tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách

Trước tình hình số thu ngân sách tháng 2/2023 do ngành Thuế quản lý có chiều hướng giảm so với cùng kỳ, tại hội nghị giao ban Tổng cục Thuế được tổ chức sáng nay (02/3), Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã yêu cầu ngành Thuế cần tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách trong tháng 3 và quý 2/2023.

Ban hành 2.203 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 13.620 tỷ đồng

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế tháng 02/2023 cho thấy thực hiện thu ngân sách do ngành Thuế quản lý tháng 02 ước đạt 105.200 tỷ đồng, đạt 7,7% dự toán, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 02 tháng 2023 thu ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thu nội địa ước đạt 314.986 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Hiện có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 18%); Có 08/20 khoản thu đạt dưới mức 18%; Có 11/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; Có 9/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ. Qua thống kê, có 36/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (trên 18%); Có 27/63 địa phương đạt dưới 18% so dự toán, trong đó có 15 địa phương thu đạt thấp (dưới 15%) như  Sơn La đạt 9,5%; Hòa Bình đạt 10,4%, Lai Châu đạt 10,9% dự toán.

Đối với kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế, tính đến cuối tháng 2 toàn Ngành đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 4,49% kế hoạch năm 2023 (80.132 DN), bằng 83,4% so với cùng kỳ năm 2022; Kiểm tra được 41.844 hồ sơ khai thuế tại Cơ quan thuế, bằng 64,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151 tỷ đồng bằng 262% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền đã nộp vào ngân sách là 1.339 tỷ đồng, bằng 55,3% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra. Về công tác quản lý nợ thuế, đã thực hiện thu nợ thuế trong tháng 2 ước đạt 3.100 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 02 thu được 8.313 tỷ đồng.

Về công tác kê khai, kế toán thuế, hoàn thuế, tính đến cuối tháng 02, toàn quốc có 886.442 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 108 DN so với thời điểm cuối năm 2022.

Tính đến ngày 20/02,/2023 cơ quan thuế đã ban hành 2.203 quyết định hoàn thuế GTGT, với tổng số tiền thuế hoàn là 13.620 tỷ đồng, bằng 7% dự toán Quốc hội giao (186.000 tỷ đồng).

Ngành Thuế đã tiếp nhận và xử lý là 3,1 tỷ hóa đơn điện tử

Tính đến cuối tháng 2/2023, số lượng HĐĐT cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là 3,1 tỷ HĐĐT (trong đó 808 triệu HĐĐT có mã và 2,2 tỷ HĐĐT không mã). Trong đó, đã có 2.904 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công, đạt 74% kế hoạch triển khai giai đoạn 1, với số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là 522.859 hóa đơn.

Thực hiện Chương trình hóa đơn may mắn, toàn Ngành đã triển khai tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn. Đến nay, 100% Cục Thuế đã hoàn thành việc tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn quý II-III/2022 và 54/63 Cục Thuế đã hoàn thành việc tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn quý IV/2022. Theo đó, đã có 4.120 giải thưởng được trao đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, công tác triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etax Mobile, kết quả đến ngày 17/2/2023 đã có 246.825 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile với 187.577 giao dịch với tổng số tiền trên 6733 tỷ đồng.

Về công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử, tính đến ngày 17/02/2023 đã có 46 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng TTĐT dành cho NCCNN. Với tổng số số thu lũy kế từ khi vận hành Cổng (21/03/2022) đến nay đạt trên 3.700 tỷ đồng (số thu trong năm 2023 là 1.852 tỷ đồng).

Đối với Cổng tiếp nhận thông tin TMĐT trong nước, tính đến ngày 22/02/2023 hệ thống vận hành ổn định, tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn TMĐT gửi cơ quan thuế. Hiện đã có 295 tổ chức là chủ sở hữu sàn.

Đối với việc thành lập “Trung tâm cơ sở dữ liệu HĐĐT”, hiện Tổng cục Thuế đã trình báo cáo Bộ Tài chính (Tờ trình số 08/TTr-TCT) về việc thành lập “Trung tâm cơ sở dữ liệu HĐĐT” thuộc Tổng cục Thuế, vì vậy, Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu các đơn vị có liên quan chủ động nghiên cứu, đề xuất yêu cầu nghiệp vụ phân tích dữ liệu HĐĐT; rà soát, bổ sung hoàn thiện Bộ chỉ số tiêu chí rủi ro, chống gian lận về HĐĐT; đối chiếu dữ liệu HĐĐT với Tờ khai thuế GTGT để sớm triển khai Trung tâm phục vụ yêu cầu lưu trữ dữ liệu lớn (big data) theo đúng kế hoạch.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu

Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành chia sẻ, với số dự toán thu ngân sách năm 2023 được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho ngành Thuế là 1.373.244 tỷ đồng, vì vậy năm 2023, ngành Thuế cần tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị các đơn vị trong toàn ngành Thuế nỗ lực, tập trung triển khai một số nhóm nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN trong tháng 03 và Quý I/2023.

Thứ hai, rà soát, dự báo thu quý 2/2023 phục vụ điều hành ngân sách và giao dự toán quý II/2023 cho các địa phương;

Thứ ba, triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 khi Chính phủ ban hành.

Thứ tư, tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống HĐĐT.

Thứ năm, đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về HĐĐT, gian lận hoàn thuế GTGT,… nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Thứ sáu, triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu NSNN; Tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng TTĐT dành cho NCCNN và Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch TMĐT trong nước, khai thác tăng thu cho NSNN.

Thứ bảy, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thủ tục hành chính thuế, các chính sách thuế mới, nội dung sửa đổi, bổ sung trong các chính sách thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang TTĐT ngành Thuế các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế để NNT nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế…

Thứ tám, tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống HĐĐT. Đảm bảo hệ thống CNTT thông suốt 24/7 để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Thứ chín, tiếp tục triển khai theo tiến độ các đề án điện tử hóa như: dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ, cá nhân kinh doanh; tiếp tục triển khai khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho NNT là cá nhân, đặc biệt là tập trung tuyên truyền, phổ biến sử dụng ứng dụng Etax Mobile; nghiên cứu phương án kết nối với các ngân hàng thương mại để có đầy đủ dữ liệu về NNT, đảm bảo kiểm soát đầy đủ thu nhập, nghĩa vụ thuế, tránh thất thu NSNN