Tỉnh Phú Yên: Quý I năm 2018 thu ngân sách nhà nước tăng cao, đạt 142 % so thu cùng kỳ năm 2017

Tỉnh Phú Yên: Quý I năm 2018 thu ngân sách nhà nước tăng cao, đạt 142 % so thu cùng kỳ năm 2017

Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên quý I/2018 đạt 824,1 tỷ đồng, đạt 20,6% dự toán thu năm Tỉnh giao; đạt 142% so thu cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu nội địa được 808,8 tỷ đồng, đạt 119,8% so dự toán thu quý I/2018 Tổng cục Thuế giao. So với những năm trước đây, số thu này được đánh giá là đạt tỷ lệ tăng khá cao (như Quý I/2017 so với Quý I/2016: 83%; Quý I/2016 so với 2015: 96% …)

Trong đó, có 03 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu thu Quý I, đạt tỉ lệ cao như: Chi cục Thuế huyện Đồng Xuân (166,1%), CCT huyện Tuy An (142,8%), CCT huyện Đông Hòa (115,8%).

Đặc biệt năm nay, số thu lĩnh vực Thuế Công thương nghiệp ngoài quốc doanh có nhiều đơn vị đạt tỉ lệ cao như: CCT thị xã Sông Cầu (137,2%), CCT huyện Tây Hoà (128,2%), CCT huyện Đông Hoà (108,9%), CCT thành phố Tuy Hoà (103,9%).

Cùng với những kết quả thu đạt được như trên, Cục Thuế Phú Yên cũng đã triển khai nhiều công tác có hiệu quả khác như: triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Cục Thuế thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, tăng cường công tác phân tích, đánh giá nguồn thu, xác định cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, ban hành những văn bản đôn đốc thu trong các lĩnh vực: vận tải, hộ khoán, đất đai, phí lệ phí và đề ra những giải pháp quản lý thu kịp thời và hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; Tổ chức đồng loạt chương trình “Tháng hỗ trợ quyết toán thuế” từ 01/3 đến 31/3/2017 từ Văn phòng Cục đến các Chi cục Thuế.

Song song đó, Cục Thuế đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao tỷ lệ kê khai, nộp thuế qua mạng; giao dịch hành chính điện tử. Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra; thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu trên mọi lĩnh vực quản lý; thực hiện tốt công tác quản lý thu nợ thuế.

Kết quả thu ngân sách Quý I/2018 như trên là bước khởi đầu rất tốt để toàn ngành Thuế Phú Yên triển khai nhiệm vụ các quý còn lại trong năm đạt hiệu quả cao. Theo đó sẽ tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu như:

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế; tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng sát đúng với thực tế phát sinh cho các cấp ủy, chính quyền địa phương; Mặt trận tổ quốc để qua đó tranh thủ sự chỉ đạo kip thời của các cấp; Xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của ngành Thuế, tiếp tục mở rộng thực hiện việc khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, thực hiện tốt dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn toàn Tỉnh; đẩy mạnh việc thực hiện công khai thông tin người nộp thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng, hạn chế không để phát sinh thêm nợ mới.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra người nộp thuế, tập trung nguồn nhân lực thực hiện kiểm tra quyết toán thuế năm 2017, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra năm 2018.

Kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, đặc biệt việc kê khai nộp thuế các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn; dịch vụ ăn uống… Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tập trung đấu tranh chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại và hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ. Tập trung việc theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ công chức thuế trong quá trình thực thi công vụ.

Kiều Xuân Chinh
CT Phú Yên